Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 1  A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL       1  NS   +650      100.00

                                                2  NS        -110  78.57

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       3  NS   +400      100.00

                                                4  NS   +150        0.00

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL       5  NS        -430  64.29

                                                6  NS         -50  50.00

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL       7  NS   +110       42.86

                                                8  NS       -1010  21.43

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL       9  NS   +200       85.71

                                               10  NS   +100       85.71

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      11  NS   +100       78.57

                                               12  NS    +50       85.71

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      13  NS        -600  35.71

                                               14  NS   +460       78.57

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      15  NS        -140  64.29

                                               16  NS         -50  71.43

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      17  NS        -400  57.14

                                               18  NS        -120   0.00

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      19  NS        -140  21.43

                                               20  NS        -620   0.00

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      21  NS        -480  42.86

                                               22  NS       -1370   0.00

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      23  NS        -680  35.71

                                               24  NS        -450  64.29

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      25  NS        -600  50.00

                                               26  NS        -100  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     52.47%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     52.47%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 2  A Bacik-J Radomski           14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL       1  EW   -650        0.00

                                                2  EW        +110  21.43

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       3  EW         +50  85.71

                                                4  EW   -660       35.71

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL       5  NS        -500   0.00

                                                6  NS         -50  50.00

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL       7  NS   +110       42.86

                                                8  NS    +50      100.00

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL       9  NS   +200       85.71

                                               10  NS    +90       57.14

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      11  EW   -100       21.43

                                               12  EW        +140  71.43

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      13  NS        -600  35.71

                                               14  NS   +490      100.00

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      15  EW        +140  35.71

                                               16  EW        +140  85.71

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      17  NS        -420  35.71

                                               18  NS    +50       28.57

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      19  NS   +300      100.00

                                               20  NS        -100  50.00

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      21  EW        +480  57.14

                                               22  EW        +600  64.29

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      23  EW   -100        0.00

                                               24  EW        +450  35.71

  11                                           25  EW     średnia  50.00

                                               26  EW     średnia  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.77%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 3  S Fangor-J Radomski          14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL       1  NS   +110       57.14

                                                2  NS        -140  35.71

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL       3  NS   +110       57.14

                                                4  NS   +660       64.29

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL       5  NS        -460  21.43

                                                6  NS         -50  50.00

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL       7  EW        +200  92.86

                                                8  EW       +1010  78.57

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL       9  NS        -620  57.14

                                               10  NS        -100  21.43

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      11  EW    -50       78.57

                                               12  EW        +110  28.57

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      13  NS        -630  14.29

                                               14  NS   +450       42.86

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      15  NS        -470   0.00

                                               16  NS    +90      100.00

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      17  EW        +420  64.29

                                               18  EW    -50       71.43

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      19  EW        +140  78.57

                                               20  EW        +200  71.43

  11                                           21  EW     średnia  50.00

                                               22  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      23  EW        +680  64.29

                                               24  EW        +450  35.71

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      25  EW        +680 100.00

                                               26  EW   -200        7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.57%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.34%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 4  I Poziemba-Z Małek            9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL       1  EW   -110       42.86

                                                2  EW        +140  64.29

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL       3  EW   -110       42.86

                                                4  EW   -660       35.71

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP       5  EW        +460  78.57

                                                6  EW         +50  50.00

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL       7  EW   -110       57.14

                                                8  EW    -50        0.00

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       9  EW        +800  78.57

                                               10  EW        +100  78.57

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      11  EW    -50       78.57

                                               12  EW        +140  71.43

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      13  EW        +180  14.29

                                               14  EW   -200      100.00

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      15  EW        +130  14.29

                                               16  EW        +300 100.00

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      17  EW        +140   0.00

                                               18  EW   -100       42.86

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      19  EW   -130       42.86

                                               20  EW   -200        0.00

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      21  EW        +450  14.29

                                               22  EW   -100       21.43

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      23  EW        +680  64.29

                                               24  EW        +800 100.00

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      25  EW   -100       14.29

                                               26  EW        +100  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     48.35%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     48.35%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 5  A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL       1  NS   +110       57.14

                                                2  NS        -100 100.00

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP       3  EW         +50  85.71

                                                4  EW   -660       35.71

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL       5  NS        -400 100.00

                                                6  NS   +140      100.00

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL       7  NS        -200   7.14

                                                8  NS       -1010  21.43

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL       9  EW   -200       14.29

                                               10  EW    -90       42.86

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      11  EW   -100       21.43

                                               12  EW   -110        0.00

  11                                           13  EW     średnia  50.00

                                               14  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      15  EW        +140  35.71

                                               16  EW         +50  28.57

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      17  EW        +200  28.57

                                               18  EW   -150       14.29

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      19  NS   +180       71.43

                                               20  NS   +100       85.71

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      21  NS        -450  85.71

                                               22  NS   +100       78.57

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      23  NS        -650  78.57

                                               24  NS        -450  64.29

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      25  EW   -100       14.29

                                               26  EW        +620  92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     52.47%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     53.24%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 6  I Sapota-J Niemiec            5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL       1  NS         -50   7.14

                                                2  NS        -170   0.00

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL       3  EW   -110       42.86

                                                4  EW   -660       35.71

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL       5  EW        +400   0.00

                                                6  EW   -140        0.00

  11                                            7  EW     średnia  50.00

                                                8  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL       9  EW   -200       14.29

                                               10  EW   -100       14.29

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      11  EW    -50       78.57

                                               12  EW        +140  71.43

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      13  NS        -150 100.00

                                               14  NS   +450       42.86

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      15  NS        -130  85.71

                                               16  NS        -300   0.00

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      17  NS        -420  35.71

                                               18  NS    +50       28.57

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      19  EW   -300        0.00

                                               20  EW        +100  50.00

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      21  NS        -480  42.86

                                               22  NS        -600  35.71

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      23  EW        +680  64.29

                                               24  EW        +450  35.71

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      25  NS        -600  50.00

                                               26  NS        -620   7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     36.26%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     37.03%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 7  T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11                                            1  EW     średnia  50.00

                                                2  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL       3  EW   -400        0.00

                                                4  EW   -150      100.00

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       5  EW        +430  35.71

                                                6  EW         +50  50.00

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       7  NS   +140       78.57

                                                8  NS        -980  64.29

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL       9  NS        -800  21.43

                                               10  NS        -100  21.43

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      11  NS    +50       21.43

                                               12  NS        -140  28.57

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      13  EW        +500  42.86

                                               14  EW   -450       57.14

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      15  NS    +50      100.00

                                               16  NS         -50  71.43

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      17  EW        +800 100.00

                                               18  EW   -150       14.29

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      19  NS        -140  21.43

                                               20  NS        -200  28.57

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      21  NS        -980   0.00

                                               22  NS   +200      100.00

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      23  EW        +650  21.43

                                               24  EW        +450  35.71

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      25  EW        +600  50.00

                                               26  EW        +620  92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     48.35%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     49.12%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 8  C Michalak-J Prijma          11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL       1  NS         -50   7.14

                                                2  NS        -110  78.57

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL       3  EW   -140       14.29

                                                4  EW   -600       85.71

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL       5  NS        -430  64.29

                                                6  NS         -50  50.00

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       7  EW   -140       21.43

                                                8  EW        +980  35.71

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL       9  NS        -650  42.86

                                               10  NS    +90       57.14

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      11  NS   +100       78.57

                                               12  NS        -140  28.57

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      13  EW       +1100 100.00

                                               14  EW   -430       85.71

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      15  EW        +170  71.43

                                               16  EW        +120  71.43

  11                                           17  EW     średnia  50.00

                                               18  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      19  EW        +140  78.57

                                               20  EW        +620 100.00

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      21  EW        +480  57.14

                                               22  EW        +500  42.86

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      23  NS        -680  35.71

                                               24  NS        -450  64.29

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      25  NS   +100       85.71

                                               26  NS        -100  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     57.97%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     58.74%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 9  R Kościelny-E Warecki         2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL       1  EW         +50  92.86

                                                2  EW        +170 100.00

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL       3  NS         -50  14.29

                                                4  NS   +660       64.29

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL       5  EW        +500 100.00

                                                6  EW         +50  50.00

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL       7  NS        -200   7.14

                                                8  NS        -980  64.29

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP       9  NS   +200       85.71

                                               10  NS        -200   0.00

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      11  EW    -50       78.57

                                               12  EW        +140  71.43

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      13  EW        +630  85.71

                                               14  EW   -450       57.14

  11                                           15  EW     średnia  50.00

                                               16  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      17  EW        +400  42.86

                                               18  EW        +120 100.00

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      19  EW   -200       14.29

                                               20  EW        +100  50.00

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      21  NS        -480  42.86

                                               22  NS   +100       78.57

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      23  NS        -680  35.71

                                               24  NS        -800   0.00

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      25  NS        -650  21.43

                                               26  NS   +200       92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     55.77%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     56.54%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 10  B Szagała-J Szagała           5.0 OP  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       1  EW   -110       42.86

                                                2  EW        +140  64.29

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL       3  NS         -50  14.29

                                                4  NS   +660       64.29

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL       5  NS        -460  21.43

                                                6  NS         -50  50.00

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL       7  NS   +140       78.57

                                                8  NS        -480  85.71

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL       9  EW   -200       14.29

                                               10  EW        +200 100.00

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      11  NS   +100       78.57

                                               12  NS        -140  28.57

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      13  EW        +150   0.00

                                               14  EW   -450       57.14

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      15  NS        -170  28.57

                                               16  NS        -120  28.57

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      17  NS        -430  14.29

                                               18  NS    +50       28.57

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      19  EW   -100       57.14

                                               20  EW        +300  85.71

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      21  EW   -100        0.00

                                               22  EW        +620  85.71

  11                                           23  EW     średnia  50.00

                                               24  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      25  EW        +600  50.00

                                               26  EW        +100  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     47.25%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     48.02%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 11                                         

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       1  NS     średnia  50.00

                                                2  NS     średnia  50.00

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL       3  NS     średnia  50.00

                                                4  NS     średnia  50.00

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL       5  NS     średnia  50.00

                                                6  NS     średnia  50.00

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL       7  NS     średnia  50.00

                                                8  NS     średnia  50.00

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL       9  NS     średnia  50.00

                                               10  NS     średnia  50.00

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      11  NS     średnia  50.00

                                               12  NS     średnia  50.00

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      13  NS     średnia  50.00

                                               14  NS     średnia  50.00

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      15  NS     średnia  50.00

                                               16  NS     średnia  50.00

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      17  NS     średnia  50.00

                                               18  NS     średnia  50.00

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      19  NS     średnia  50.00

                                               20  NS     średnia  50.00

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      21  NS     średnia  50.00

                                               22  NS     średnia  50.00

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      23  NS     średnia  50.00

                                               24  NS     średnia  50.00

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      25  NS     średnia  50.00

                                               26  NS     średnia  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.00%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 12  H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL       1  EW   -110       42.86

                                                2  EW        +140  64.29

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL       3  NS   +110       57.14

                                                4  NS   +660       64.29

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL       5  NS        -430  64.29

                                                6  NS        -100   0.00

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP       7  EW   -140       21.43

                                                8  EW        +480  14.29

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       9  EW        +650  57.14

                                               10  EW    -90       42.86

  11                                           11  EW     średnia  50.00

                                               12  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      13  EW        +600  64.29

                                               14  EW   -460       21.43

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      15  EW        +170  71.43

                                               16  EW        +100  57.14

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      17  NS        -800   0.00

                                               18  NS   +150       85.71

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      19  NS   +130       57.14

                                               20  NS   +200      100.00

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      21  NS        -480  42.86

                                               22  NS        -600  35.71

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      23  EW        +650  21.43

                                               24  EW        +500  85.71

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      25  NS   +100       85.71

                                               26  NS        -200  28.57

                                                                   ------

                                                         WYNIK     49.45%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.22%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 13  A Geisler-S Osadnik           9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP       1  NS   +110       57.14

                                                2  NS        -140  35.71

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL       3  NS         -50  14.29

                                                4  NS   +660       64.29

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL       5  NS        -430  64.29

                                                6  NS         -50  50.00

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL       7  NS   +600      100.00

                                                8  NS       -1010  21.43

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL       9  NS        -800  21.43

                                               10  NS    +90       57.14

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      11  NS    +50       21.43

                                               12  NS        -140  28.57

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      13  NS        -300  71.43

                                               14  NS   +460       78.57

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      15  NS        -170  28.57

                                               16  NS        -100  42.86

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      17  NS        -200  71.43

                                               18  NS   +150       85.71

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      19  NS   +200       85.71

                                               20  NS        -100  50.00

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      21  NS        -480  42.86

                                               22  NS        -500  57.14

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      23  NS        -680  35.71

                                               24  NS        -450  64.29

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      25  NS        -680   0.00

                                               26  NS   +200       92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     51.65%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.65%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 14  B Procyk-Z Tymków            11.0 SL   

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL       1  NS   +110       57.14

                                                2  NS        -140  35.71

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       3  NS   +140       85.71

                                                4  NS   +600       14.29

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL       5  EW        +460  78.57

                                                6  EW         +50  50.00

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL       7  EW        +200  92.86

                                                8  EW        +980  35.71

  11                                            9  EW     średnia  50.00

                                               10  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      11  EW   -100       21.43

                                               12  EW    -50       14.29

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      13  EW        +300  28.57

                                               14  EW   -460       21.43

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      15  NS        -140  64.29

                                               16  NS        -140  14.29

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      17  NS        -140 100.00

                                               18  NS   +100       57.14

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      19  NS   +100       42.86

                                               20  NS        -300  14.29

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      21  EW        +980 100.00

                                               22  EW   -200        0.00

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      23  NS       -1430   0.00

                                               24  NS        -450  64.29

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      25  EW        +650  78.57

                                               26  EW   -100       28.57

                                                                   ------

                                                         WYNIK     46.15%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     46.92%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 15  U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       1  EW         +50  92.86

                                                2  EW        +110  21.43

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL       3  EW   -110       42.86

                                                4  EW   -660       35.71

  11                                            5  EW     średnia  50.00

                                                6  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL       7  EW   -110       57.14

                                                8  EW       +1010  78.57

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       9  EW        +800  78.57

                                               10  EW    -90       42.86

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      11  NS    +50       21.43

                                               12  NS        -110  71.43

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      13  NS        -180  85.71

                                               14  NS   +200        0.00

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL      15  NS        -170  28.57

                                               16  NS         -50  71.43

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      17  EW        +430  85.71

                                               18  EW    -50       71.43

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      19  NS        -170   0.00

                                               20  NS    +80       71.43

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      21  EW        +480  57.14

                                               22  EW   -100       21.43

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      23  NS   +100      100.00

                                               24  NS        -450  64.29

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      25  NS   +100       85.71

                                               26  NS        -620   7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.57%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.34%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 16  K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL       1  NS   +110       57.14

                                                2  NS        -140  35.71

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL       3  NS   +110       57.14

                                                4  NS   +660       64.29

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL       5  EW        +430  35.71

                                                6  EW        +100 100.00

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL       7  NS   +110       42.86

                                                8  NS       -1010  21.43

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL       9  EW       +1400 100.00

                                               10  EW   -120        0.00

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      11  NS   +100       78.57

                                               12  NS   +110      100.00

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      13  NS        -500  57.14

                                               14  NS   +450       42.86

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      15  EW        +170  71.43

                                               16  EW         +50  28.57

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      17  EW        +420  64.29

                                               18  EW    -50       71.43

  11                                           19  EW     średnia  50.00

                                               20  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL      21  EW        +480  57.14

                                               22  EW       +1370 100.00

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL      23  EW        +680  64.29

                                               24  EW        +450  35.71

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      25  NS        -650  21.43

                                               26  NS   +100       71.43

                                                                   ------

                                                         WYNIK     56.87%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     57.64%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 17  K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL       1  EW   -110       42.86

                                                2  EW        +140  64.29

  11                                            3  EW     średnia  50.00

                                                4  EW     średnia  50.00

   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL       5  EW        +430  35.71

                                                6  EW         +50  50.00

  13 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL       7  EW   -600        0.00

                                                8  EW       +1010  78.57

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL       9  NS       -1400   0.00

                                               10  NS   +120      100.00

   4 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL      11  NS    +50       21.43

                                               12  NS        -140  28.57

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL      13  NS       -1100   0.00

                                               14  NS   +430       14.29

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL      15  EW        +470 100.00

                                               16  EW    -90        0.00

  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL      17  NS        -180  85.71

                                               18  NS   +150       85.71

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL      19  EW   -180       28.57

                                               20  EW   -100       14.29

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      21  NS   +100      100.00

                                               22  NS        -620  14.29

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      23  NS        -650  78.57

                                               24  NS        -500  14.29

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL      25  EW        +650  78.57

                                               26  EW   -200        7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     43.96%

                                                           +/-      0.77%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     44.73%

 

Turniej 10 WIOSENNY

Bytom, 5.06.2008r.

 

WYNIKI PARY NR 18  J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL       1  EW   -110       42.86

                                                2  EW        +100   0.00

   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL       3  EW         +50  85.71

                                                4  EW   -660       35.71

   8 C Michalak-J Prijma          11.0 SL       5  EW        +430  35.71

                                                6  EW         +50  50.00

  16 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL       7  EW   -110       57.14

                                                8  EW       +1010  78.57

   3 S Fangor-J Radomski          14.0 SL       9  EW        +620  42.86

                                               10  EW        +100  78.57

  10 B Szagała-J Szagała           5.0 OP      11  EW   -100       21.43

                                               12  EW        +140  71.43

   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL      13  EW        +600  64.29

                                               14  EW   -490        0.00

   7 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL      15  EW    -50        0.00

                                               16  EW         +50  28.57

  17 K Łazikiewicz-W Konarzewski   2.0 SL      17  EW        +180  14.29

                                               18  EW   -150       14.29

  15 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL      19  EW        +170 100.00

                                               20  EW    -80       28.57

   6 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL      21  EW        +480  57.14

                                               22  EW        +600  64.29

  14 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL      23  EW       +1430 100.00

                                               24  EW        +450  35.71

  12 H Kopernok-K Zieliński        8.0 SL      25  EW   -100       14.29

                                               26  EW        +200  71.43

                                                                   ------

                                                         WYNIK     45.88%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     45.88%