Turniej par Cavendish uśredniony

Gliwice 24.11.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 08/17

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -450  -8.7   8.7     3   7   90       5.7  -5.7 

   2   9  średnia                 2   9  średnia             

   5   6     -200  -1.0   1.0     5   6     -110  -0.7   0.7 

  10   8      -80   2.7  -2.7    10   8     -110  -0.7   0.7 

   1   4   50       7.0  -7.0     1   4     -200  -4.3   4.3 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7  200       5.3  -5.3     2   5  130     -10.7  10.7 

   2   9  średnia                 4   8  650       4.0  -4.0 

   5   6  200       5.3  -5.3     3   1  620       2.7  -2.7 

  10   8     -130  -5.3   5.3     6   7  650       4.0  -4.0 

   1   4     -120  -5.3   5.3    10   9  średnia             

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -450  -2.7   2.7     2   5     -650   2.7  -2.7 

   4   8     -200   6.0  -6.0     4   8     -650   2.7  -2.7 

   3   1     -420  -1.7   1.7     3   1     -990  -8.0   8.0 

   6   7     -420  -1.7   1.7     6   7     -650   2.7  -2.7 

  10   9  średnia                10   9  średnia             

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -170   5.3  -5.3    10   1  140      -0.3   0.3 

   3   6     -170   5.3  -5.3     3   6     -110  -8.0   8.0 

   5   9  średnia                 5   9  średnia             

   4   2     -200   4.3  -4.3     4   2  500       9.7  -9.7 

   7   8    -1370 -15.0  15.0     7   8  110      -1.3   1.3 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -130  -1.3   1.3     6   4  140      -3.7   3.7 

   3   6     -150  -2.0   2.0     9   1  średnia             

   5   9  średnia                10   3  170      -2.7   2.7 

   4   2     -170  -3.0   3.0     5   8  620      10.0 -10.0  

   7   8  100       6.3  -6.3     7   2  140      -3.7   3.7 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -150  -0.7   0.7     6   4  170       0.3  -0.3 

   9   1  średnia                 9   1  średnia             

  10   3     -300  -5.7   5.7    10   3  170       0.3  -0.3 

   5   8  110       7.0  -7.0     5   8     -200 -10.0  10.0 

   7   2     -150  -0.7   0.7     7   2  500       9.3  -9.3 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9  średnia                 8   9  średnia             

  10   2    -1370   0.0   0.0    10   2  4 pasy    4.3  -4.3 

   4   7    -1370   0.0   0.0     4   7     -200  -2.7   2.7 

   6   1    -1370   0.0   0.0     6   1     -100   1.0  -1.0 

   5   3    -1370   0.0   0.0     5   3     -200  -2.7   2.7 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9  średnia                 7   5  990       3.0  -3.0 

  10   2     -450  -2.7   2.7     1   2  990       3.0  -3.0 

   4   7   50      11.0 -11.0    10   4  520     -10.3  10.3 

   6   1     -480  -3.7   3.7     6   9  średnia             

   5   3     -500  -4.7   4.7     8   3 1020       4.3  -4.3 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5  420       1.7  -1.7     7   5     -170  -2.7   2.7 

   1   2  300      -2.3   2.3     1   2     -420  -9.0   9.0 

  10   4  450       3.0  -3.0    10   4   50       4.3  -4.3 

   6   9  średnia                 6   9  średnia             

   8   3  300      -2.3   2.3     8   3  150       7.3  -7.3 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6     -130  -8.0   8.0     8   6 1440      -4.3   4.3 

   2   3  100      -1.3   1.3     2   3 2220      13.0 -13.0 

  10   5  510      10.0 -10.0    10   5 1440      -4.3   4.3 

   7   1  130      -0.7   0.7     7   1 1440      -4.3   4.3 

   9   4  średnia                 9   4  średnia             

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6     -100  -2.3   2.3     7   9  średnia             

   2   3  380      10.3 -10.3     3   4  200       4.3  -4.3 

  10   5     -400 -10.0  10.0    10   6     -110  -5.7   5.7 

   7   1   50       2.0  -2.0     8   2  100       0.7  -0.7 

   9   4  średnia                 1   5  100       0.7  -0.7 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   9  średnia                 7   9  średnia             

   3   4     -170   2.3  -2.3     3   4     -300  -8.3   8.3 

  10   6     -300  -2.7   2.7    10   6   50       2.0  -2.0 

   8   2     -140   3.0  -3.0     8   2  100       4.3  -4.3 

   1   5     -300  -2.7   2.7     1   5   50       2.0  -2.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8  500       9.3  -9.3     1   8     -170   3.0  -3.0 

   4   5  110      -2.3   2.3     4   5     -170   3.0  -3.0 

  10   7  200       1.0  -1.0    10   7     -140   4.0  -4.0 

   2   6     -100  -8.0   8.0     2   6     -620 -10.0  10.0 

   9   3  średnia                 9   3  średnia             

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8      -90  -3.0   3.0 

   4   5      -90  -3.0   3.0 

  10   7   90       3.7  -3.7 

   2   6   50       2.3  -2.3 

   9   3  średnia