Turniej 9 WIOSENNY Chorzów 29.05.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    732                  E/NS      K54

          Q865                           J103

          62                             K1084

          10642                          Q65

  AK10864       ==               Q72           106

  43            J972             A62           KQ7

  43            AKJ987           AQ3           972

  Q73           J98              KJ97          108432

          QJ95                           AJ983

          AK10                           9854

          Q105                           J65

          AK5                            A

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2   50      19.0  17.0     1   2  150      34.9   1.1 

  37   9      -50  13.0  23.0    37   9     -120   2.2  33.8 

  34  28   50      19.0  17.0    34  28     -100   7.4  28.6 

  38  25  120      31.0   5.0    38  25  średnia  18.0  18.0 

  33  39     -100   8.0  28.0    33  39  140      28.6   7.4 

  19  17      -50  13.0  23.0    19  17   50      12.7  23.3 

  18  20     -100   8.0  28.0    18  20  110      22.2  13.8 

  27  12     -150   4.0  32.0    27  12   50      12.7  23.3 

   3  10     -800   0.0  36.0     3  10  110      22.2  13.8 

  26   4   50      19.0  17.0    26   4  140      28.6   7.4 

  11  40  średnia  18.0  18.0    11  40  średnia  18.0  18.0 

   5   6  100      26.0  10.0     5   6  100      18.0  18.0 

  13  21  120      31.0   5.0    13  21  100      18.0  18.0 

 

  15  30     -100   8.0  28.0    15  30  140      28.6   7.4 

  29  35   50      19.0  17.0    29  35  150      34.9   1.1 

  23  31  100      26.0  10.0    23  31     -110   4.3  31.7 

  16   8  400      36.0   0.0    16   8  140      28.6   7.4 

   7  32  300      34.0   2.0     7  32     -100   7.4  28.6 

  24  22  100      26.0  10.0    24  22   50      12.7  23.3 

  14  36     -300   2.0  34.0    14  36     -280   0.1  35.9 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      AQ3                  W/OBIE    J65

          K107                           AKQ5

          QJ74                           J8742

          KJ9                            6

  964           J8               A1092         K873

  A52           Q6               107           943

  K1098         A62              A53           KQ10

  Q62           A108754          K873          A94

          K10752                         Q4

          J9843                          J862

          53                             96

          3                              QJ1052

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -100  13.0  23.0     3   4  100      27.0   9.0 

   1  34      -50  24.0  12.0     1  34  100      27.0   9.0 

  37  39  170      35.0   1.0    37  39  100      27.0   9.0 

  18  28  170      35.0   1.0    18  28  100      27.0   9.0 

  26  20  110      28.0   8.0    26  20     -140  12.0  24.0 

  33  27     -670   0.0  36.0    33  27  100      27.0   9.0 

  19   9     -100  13.0  23.0    19   9     -140  12.0  24.0 

  38  11      -50  24.0  12.0    38  11     -140  12.0  24.0 

  25  12      -50  24.0  12.0    25  12  730      36.0   0.0 

  17  10     -100  13.0  23.0    17  10     -600   1.0  35.0 

   2  40  średnia  18.0  18.0     2  40  średnia  18.0  18.0 

   7   8     -100  13.0  23.0     7   8     -140  12.0  24.0 

   5  16     -100  13.0  23.0     5  16     -140  12.0  24.0 

 

  14  29  140      31.0   5.0    14  29     -600   1.0  35.0 

   6  30     -100  13.0  23.0     6  30     -140  12.0  24.0 

  24  32     -100  13.0  23.0    24  32  100      27.0   9.0 

  23  36     -100  13.0  23.0    23  36     -140  12.0  24.0 

  31  21  140      31.0   5.0    31  21     -140  12.0  24.0 

  35  15     -150   4.0  32.0    35  15  110      34.0   2.0 

  22  13     -200   2.0  34.0    22  13     -140  12.0  24.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      K10                  E/EW      Q1053

          AJ3                            K97

          AKQ106                         109

          AJ8                            10832

  Q984          7653             A87           62

  8542          96               Q6            A85432

  2             9875             AQ8732        65

  9543          K102             J7            654

          AJ2                            KJ94

          KQ107                          J10

          J43                            KJ4

          Q76                            AKQ9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10 1440      20.0  16.0     9  10  140      23.0  13.0 

  17   4 2220      36.0   0.0    17   4  100      12.0  24.0 

   1  18 1470      32.0   4.0     1  18  140      23.0  13.0 

  37  27 1440      20.0  16.0    37  27  140      23.0  13.0 

  38  28 1440      20.0  16.0    38  28  140      23.0  13.0 

   3  11 1470      32.0   4.0     3  11      -50  10.0  26.0 

  33  25  690       8.0  28.0    33  25  140      23.0  13.0 

  19  39 1430      10.0  26.0    19  39  200      34.0   2.0 

  26   2 1440      20.0  16.0    26   2  570      36.0   0.0 

  20  12     -100   3.0  33.0    20  12     -150   3.0  33.0 

  34  40  średnia  18.0  18.0    34  40  średnia  18.0  18.0 

  13  14 1440      20.0  16.0    13  14  140      23.0  13.0 

  35  21 1440      20.0  16.0    35  21     -150   3.0  33.0 

 

   5  31 1440      20.0  16.0     5  31  140      23.0  13.0 

   7  24 1440      20.0  16.0     7  24     -110   6.0  30.0 

  16  30     -100   3.0  33.0    16  30  140      23.0  13.0 

  22  15     -100   3.0  33.0    22  15     -100   8.0  28.0 

  23   8     -100   3.0  33.0    23   8     -180   0.0  36.0 

  36  29 1440      20.0  16.0    36  29  110      14.0  22.0 

  32   6 1470      32.0   4.0    32   6  170      32.0   4.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    K2                   W/NIKT    J84

          AQJ9                           K65

          Q42                            KQ92

          A542                           1042

  A87           1096             KQ106         A532

  1076          854              AQ1073        82

  K875          J103             J             107643

  K93           10876            K86           Q3

          QJ543                          97

          K32                            J94

          A96                            A85

          QJ                             AJ975

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  690      34.0   2.0    11  12  120      36.0   0.0 

  39  10  660      18.0  18.0    39  10     -420   7.0  29.0 

   9   4  660      18.0  18.0     9   4     -200  14.0  22.0 

   1  38  630       1.0  35.0     1  38     -450   1.0  35.0 

  37  25  660      18.0  18.0    37  25     -200  14.0  22.0 

  26  28  660      18.0  18.0    26  28     -170  22.0  14.0 

  17   2  630       1.0  35.0    17   2     -420   7.0  29.0 

  33  20  660      18.0  18.0    33  20  100      34.0   2.0  

  19  27  650       4.0  32.0    19  27     -170  22.0  14.0 

   3  34  660      18.0  18.0     3  34   50      31.0   5.0 

  18  40  średnia  18.0  18.0    18  40  średnia  18.0  18.0 

  15  16  690      34.0   2.0    15  16     -140  28.0   8.0 

  14   7  660      18.0  18.0    14   7   50      31.0   5.0 

 

  32  29  660      18.0  18.0    32  29     -200  14.0  22.0 

   5  36  660      18.0  18.0     5  36     -170  22.0  14.0 

  35  22  660      18.0  18.0    35  22     -420   7.0  29.0 

  31  30  660      18.0  18.0    31  30     -420   7.0  29.0 

  13   6  660      18.0  18.0    13   6     -170  22.0  14.0 

  23  21  660      18.0  18.0    23  21     -450   1.0  35.0 

   8  24  690      34.0   2.0     8  24     -170  22.0  14.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      Q8762                E/OBIE    J3

          5                              QJ43

          Q9742                          1098

          43                             Q976

  J953          K4               75            AQ42

  K43           Q82              A1075         K8

  ==            AK10865          K7542         J63

  AK10872       Q5               AK            8543

          A10                            K10986

          AJ10976                        962

          J3                             AQ

          J96                            J102

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18     -630  10.0  26.0    17  18     -180   7.0  29.0 

   2  12     -130  24.0  12.0     2  12  100      32.0   4.0 

  27  10  100      31.0   5.0    27  10     -600   4.0  32.0 

  39   4     -660   1.0  35.0    39   4     -150  14.0  22.0 

   1  26     -630  10.0  26.0     1  26  100      32.0   4.0 

  37  20     -660   1.0  35.0    37  20  100      32.0   4.0 

   3  28     -630  10.0  26.0     3  28      -90  26.0  10.0 

   9  34     -630  10.0  26.0     9  34     -180   7.0  29.0 

  33  11     -600  19.0  17.0    33  11     -120  23.0  13.0 

  19  25     -630  10.0  26.0    19  25     -150  14.0  22.0 

  38  40  średnia  18.0  18.0    38  40  średnia  18.0  18.0 

  21  22     -110  27.0   9.0    21  22     -120  23.0  13.0 

   6  31  100      31.0   5.0     6  31  100      32.0   4.0 

 

   7  35     -630  10.0  26.0     7  35     -800   2.0  34.0 

  15  24     -140  22.0  14.0    15  24  100      32.0   4.0 

   5   8  200      35.0   1.0     5   8     -150  14.0  22.0 

  32  13     -630  10.0  26.0    32  13     -150  14.0  22.0 

  36  30     -110  27.0   9.0    36  30     -150  14.0  22.0 

  14  16  200      35.0   1.0    14  16    -1960   0.0  36.0 

  23  29     -600  19.0  17.0    23  29     -130  20.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    AQ9                  W/NS      A63

          K94                            AQ97

          J1063                          87

          754                            10842

  K8654         32               K52           Q94

  Q108          A732             K64           J832

  AK            7542             A9652         Q

  A102          KQ9              53            AKJ97

          J107                           J1087

          J65                            105

          Q98                            KJ1043

          J863                           Q6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20   50      23.0  13.0    19  20     -120   5.0  31.0 

   9  38   50      23.0  13.0     9  38   50      18.0  18.0 

  34  12  100      31.0   5.0    34  12   50      18.0  18.0 

  25  10  100      31.0   5.0    25  10   50      18.0  18.0 

  27   4  150      36.0   0.0    27   4  100      27.0   9.0 

   1   3     -430   2.0  34.0     1   3     -140   0.0  36.0 

  37  11     -180  12.0  24.0    37  11  150      34.0   2.0 

  17  28   50      23.0  13.0    17  28     -120   5.0  31.0 

  39  18     -430   2.0  34.0    39  18     -120   5.0  31.0 

  33   2     -120  16.0  20.0    33   2  100      27.0   9.0 

  26  40  średnia  18.0  18.0    26  40  średnia  18.0  18.0 

  23  24  100      31.0   5.0    23  24     -120   5.0  31.0 

  29  13   50      23.0  13.0    29  13   50      18.0  18.0 

 

  16  36  100      31.0   5.0    16  36  100      27.0   9.0 

  35  32     -400   8.0  28.0    35  32  150      34.0   2.0 

   6  22     -400   8.0  28.0     6  22   50      18.0  18.0 

   5  21     -430   2.0  34.0     5  21  100      27.0   9.0 

  15  14     -120  16.0  20.0    15  14  150      34.0   2.0 

   8  30     -120  16.0  20.0     8  30      -90  12.0  24.0 

   7  31     -400   8.0  28.0     7  31     -100  10.0  26.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    QJ2                  E/NIKT    86542

          854                            J106

          A5                             J

          K10932                         J763

  1043          K75              1093          KJ

  KQ3           A10962           Q2            AK9543

  KQ1083        J64              A987          Q5432

  A8            Q7               KQ104         ==

          A986                           AQ7

          J7                             87

          972                            K106

          J654                           A9852

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  100      31.0   5.0    33  34     -450  14.0  22.0 

  19  11  100      31.0   5.0    19  11     -500   3.0  33.0 

  39  26     -630   6.0  30.0    39  26     -450  14.0  22.0 

  18  12     -110  25.0  11.0    18  12     -400  25.0  11.0 

  20  10     -620  13.0  23.0    20  10     -450  14.0  22.0 

  25   4     -630   6.0  30.0    25   4     -450  14.0  22.0 

   1  17     -180  19.0  17.0     1  17   50      35.0   1.0 

  37   2     -660   1.0  35.0    37   2     -450  14.0  22.0 

   9  28     -620  13.0  23.0     9  28     -550   0.0  36.0 

  27  38     -620  13.0  23.0    27  38     -450  14.0  22.0 

   3  40  średnia  18.0  18.0     3  40  średnia  18.0  18.0 

  35  36  100      31.0   5.0    35  36     -430  22.0  14.0 

  23  22     -110  25.0  11.0    23  22     -500   3.0  33.0 

 

  24  14  100      31.0   5.0    24  14     -150  29.0   7.0 

  31   8     -140  22.0  14.0    31   8     -460   6.0  30.0 

  32  15     -660   1.0  35.0    32  15     -450  14.0  22.0 

  16  13     -180  19.0  17.0    16  13   50      35.0   1.0 

   5  29     -620  13.0  23.0     5  29     -150  29.0   7.0 

   6   7  200      36.0   0.0     6   7     -400  25.0  11.0 

  21  30     -630   6.0  30.0    21  30     -100  32.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      Q102                 W/EW      AJ107

          QJ10                           A53

          J5                             AK87

          KJ983                          54

  A             KJ73             ==            8654

  A832          K974             QJ109         62

  AQ108         K74              J1096         Q543

  10742         65               A10962        KJ7

          98654                          KQ932

          65                             K874

          9632                           2

          AQ                             Q83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -450   0.0  36.0    25  26      -50   2.0  34.0 

  33  18     -420  13.0  23.0    33  18  420      20.0  16.0 

  19   2     -420  13.0  23.0    19   2  420      20.0  16.0 

  27   3     -140  35.0   1.0    27   3  420      20.0  16.0 

  38  12     -420  13.0  23.0    38  12  420      20.0  16.0 

  11  10     -170  30.0   6.0    11  10  420      20.0  16.0 

  20   4     -170  30.0   6.0    20   4  420      20.0  16.0 

   1   9     -170  30.0   6.0     1   9      -50   2.0  34.0 

  37  34     -420  13.0  23.0    37  34  450      36.0   0.0 

  39  28     -420  13.0  23.0    39  28  420      20.0  16.0 

  17  40  średnia  18.0  18.0    17  40  średnia  18.0  18.0 

  29  30     -420  13.0  23.0    29  30  420      20.0  16.0 

  32   8     -420  13.0  23.0    32   8  420      20.0  16.0 

 

  23  13     -420  13.0  23.0    23  13  420      20.0  16.0 

  22   7     -420  13.0  23.0    22   7      -50   2.0  34.0 

  36  21     -420  13.0  23.0    36  21  420      20.0  16.0 

  15   6     -420  13.0  23.0    15   6  420      20.0  16.0 

  31  14     -420  13.0  23.0    31  14  420      20.0  16.0 

   5  24     -400  26.0  10.0     5  24  420      20.0  16.0 

  16  35     -140  35.0   1.0    16  35  420      20.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    Q72                  E/NS      J63

          K984                           A53

          7                              86

          108752                         108743

  43            K1098            K954          Q107

  QJ3           65               1086          K42

  K108432       AQ965            AJ10          KQ752

  Q4            96               AQ6           52

          AJ65                           A82

          A1072                          QJ97

          J                              943

          AKJ3                           KJ9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28  800      31.0   5.0    27  28     -150  20.1  15.9 

  20   3  130       1.0  35.0    20   3     -460   0.1  35.9 

  33  38  450      15.0  21.0    33  38     -120  26.4   9.6 

  19  34  170       5.0  31.0    19  34     -430   5.3  30.7 

  25  17  800      31.0   5.0    25  17     -400  10.6  25.4 

  26  12  800      31.0   5.0    26  12     -180  14.8  21.2 

   2  10  450      15.0  21.0     2  10     -400  10.6  25.4 

  11   4  800      31.0   5.0    11   4   50      33.8   2.2 

   1  39  300       8.0  28.0     1  39     -120  26.4   9.6 

  37  18  800      31.0   5.0    37  18     -150  20.1  15.9 

   9  40  średnia  18.0  18.0     9  40  średnia  18.0  18.0 

  31  32  500      21.0  15.0    31  32     -430   5.3  30.7 

  24  30  130       1.0  35.0    24  30     -450   2.2  33.8 

 

  15  21  420      10.0  26.0    15  21   50      33.8   2.2 

  23  14  500      21.0  15.0    23  14  średnia  18.0  18.0 

  13  35  800      31.0   5.0    13  35     -150  20.1  15.9 

   8  29  590      24.0  12.0     8  29     -150  20.1  15.9 

   6  16  170       5.0  31.0     6  16     -400  10.6  25.4 

  36   7  450      15.0  21.0    36   7   50      33.8   2.2 

   5  22  450      15.0  21.0     5  22     -110  29.6   6.4 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      65                   W/OBIE    KJ632

          A94                            1076

          Q974                           Q873

          10862                          4

  10832         94               A5            Q107

  Q3            K10              AQJ2          53

  KJ86          A532             J10654        K92

  J93           AKQ54            K9            AQJ108

          AKQJ7                          984

          J87652                         K984

          10                             A

          7                              76532

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  420      29.0   7.0    37  38     -690   5.0  31.0 

  25  28  420      29.0   7.0    25  28     -690   5.0  31.0 

  11  17  450      36.0   0.0    11  17     -630  30.0   6.0 

  33  26  170      11.0  25.0    33  26     -690   5.0  31.0 

  19  18     -690   0.0  36.0    19  18     -690   5.0  31.0 

  20   9  170      11.0  25.0    20   9     -630  30.0   6.0 

   3  12  420      29.0   7.0     3  12     -660  19.0  17.0 

  34  10  170      11.0  25.0    34  10     -660  19.0  17.0 

   2   4  170      11.0  25.0     2   4     -630  30.0   6.0 

   1  27  170      11.0  25.0     1  27     -600  35.0   1.0 

  39  40  średnia  18.0  18.0    39  40  średnia  18.0  18.0 

  36  15  170      11.0  25.0    36  15     -690   5.0  31.0 

  22  30  420      29.0   7.0    22  30     -660  19.0  17.0 

 

   6  29  200      22.0  14.0     6  29     -600  35.0   1.0 

  23   7  170      11.0  25.0    23   7     -660  19.0  17.0 

  14  32  420      29.0   7.0    14  32     -660  19.0  17.0 

  21  24  170      11.0  25.0    21  24     -660  19.0  17.0 

  16  31  420      29.0   7.0    16  31     -690   5.0  31.0 

   8  35  170      11.0  25.0     8  35     -660  19.0  17.0 

   5  13  170      11.0  25.0     5  13     -660  19.0  17.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      9853                 E/EW      K952

          AKJ3                           ==

          92                             Q942

          752                            Q7542

  K106          Q7               AQJ86         3

  Q92           7                KJ653         7

  643           AQJ1075          65            AJ10873

  K843          AQ96             10            K9863

          AJ42                           1074

          108654                         AQ109842

          K8                             K

          J10                            AJ

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  26  100      30.0   6.0    37  26  400      30.0   6.0 

  20  28     -130  11.0  25.0    20  28  140      28.0   8.0 

   2   9     -110  22.0  14.0     2   9     -300  11.0  25.0 

  33   3  100      30.0   6.0    33   3     -100  19.0  17.0 

  19  38     -130  11.0  25.0    19  38     -800   3.0  33.0 

  11  39     -130  11.0  25.0    11  39     -300  11.0  25.0 

  17  12     -130  11.0  25.0    17  12     -100  19.0  17.0 

  18  10  100      30.0   6.0    18  10  500      33.0   3.0 

  34   4     -130  11.0  25.0    34   4  500      33.0   3.0 

   1  25     -130  11.0  25.0     1  25     -130  16.0  20.0 

  27  40  średnia  18.0  18.0    27  40  średnia  18.0  18.0 

   8   6  100      30.0   6.0     8   6     -300  11.0  25.0 

  13  30   50      24.0  12.0    13  30      -50  23.0  13.0 

 

  16  24  200      36.0   0.0    16  24  100      26.0  10.0 

  23  35     -130  11.0  25.0    23  35    -1100   0.0  36.0 

   7  15     -130  11.0  25.0     7  15      -50  23.0  13.0 

  29  22     -130  11.0  25.0    29  22     -670   6.0  30.0 

  31  36     -130  11.0  25.0    31  36     -300  11.0  25.0 

  21  32     -200   0.0  36.0    21  32     -800   3.0  33.0 

   5  14  100      30.0   6.0     5  14  530      36.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    Q62                  W/NIKT    K74

          3                              Q5

          K986                           AK6

          AK943                          J6432

  8             K73              AQ10963       8

  AKJ54         109862           A8            KJ32

  AQ543         1072             73            Q9854

  J2            85               Q105          A97

          AJ10954                        J52

          Q7                             109764

          J                              J102

          Q1076                          K8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37   3  650      21.0  15.0    37   3     -150  15.0  21.0 

  11  28  990      35.0   1.0    11  28     -300   6.0  30.0 

  34  39  500      11.0  25.0    34  39     -110  29.0   7.0 

  33  17  680      30.0   6.0    33  17     -170  11.0  25.0 

  19  26  990      35.0   1.0    19  26     -110  29.0   7.0 

   2  27  500      11.0  25.0     2  27     -110  29.0   7.0 

   9  12  230       8.0  28.0     9  12     -140  19.0  17.0 

  38  10     -870   1.0  35.0    38  10     -110  29.0   7.0 

  18   4  650      21.0  15.0    18   4     -210   8.0  28.0 

   1  20     -870   1.0  35.0     1  20     -170  11.0  25.0 

  25  40  średnia  18.0  18.0    25  40  średnia  18.0  18.0 

  21  16  650      21.0  15.0    21  16     -110  29.0   7.0 

  14  30  650      21.0  15.0    14  30     -110  29.0   7.0 

 

  31  22  200       5.0  31.0    31  22     -430   3.0  33.0 

  23  32  850      32.0   4.0    23  32     -110  29.0   7.0 

  35   6  650      21.0  15.0    35   6     -140  19.0  17.0 

  24  13  200       5.0  31.0    24  13     -500   0.0  36.0 

  36   8  650      21.0  15.0    36   8     -150  15.0  21.0 

  29  15  650      21.0  15.0    29  15     -110  29.0   7.0 

   5   7  650      21.0  15.0     5   7     -430   3.0  33.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      KQ6                  E/OBIE    AQ10

          8764                           K5

          K93                            K54

          KJ5                            K10432

  ==            10432            9864          KJ53

  AQJ2          K1093            876           A103

  AQ1075        J42              Q1096         J3

  A1063         92               95            J876

          AJ9875                         72

          5                              QJ942

          86                             A872

          Q874                           AQ

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17  200      24.3  11.7    37  17  660      22.0  14.0 

   2  28     -100  10.6  25.4     2  28  630       3.0  33.0 

  18  27  140      19.1  16.9    18  27  660      22.0  14.0 

  33   9     -790   0.1  35.9    33   9  660      22.0  14.0 

  19   3     -650   3.2  32.8    19   3  630       3.0  33.0 

  34  25  590      33.8   2.2    34  25  660      22.0  14.0 

  39  12  530      29.6   6.4    39  12  660      22.0  14.0 

  26  10  590      33.8   2.2    26  10  660      22.0  14.0 

  38   4     -100  10.6  25.4    38   4  630       3.0  33.0 

   1  11     -650   3.2  32.8     1  11  660      22.0  14.0 

  20  40  średnia  18.0  18.0    20  40  średnia  18.0  18.0 

  29  31  200      24.3  11.7    29  31  660      22.0  14.0 

   7  30  500      27.5   8.5     7  30  660      22.0  14.0 

 

  36  13  170      21.2  14.8    36  13  660      22.0  14.0 

  23  15  60% 40%  18.0  18.0    23  15  660      22.0  14.0 

  32  16     -100  10.6  25.4    32  16  660      22.0  14.0 

  22  14  590      33.8   2.2    22  14  660      22.0  14.0 

   8  21  100      16.9  19.1     8  21  630       3.0  33.0 

  24   6     -100  10.6  25.4    24   6  660      22.0  14.0 

   5  35     -100  10.6  25.4     5  35  660      22.0  14.0