KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 1  W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL       1  EW        +110 100.00

                                                2  EW        +130  42.86

                                                3  EW        +110  71.43

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL       4  EW        +640  35.71

                                                5  EW        +120  57.14

                                                6  EW        +170  78.57

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL       7  EW  -2220       21.43

                                                8  EW        +100  57.14

                                                9  EW   -450       57.14

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      10  NS        -100  28.57

                                               11  NS        -190  35.71

                                               12  NS        -590  14.29

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      13  NS   +620       42.86

                                               14  NS        -460  35.71

                                               15  NS   +110       85.71

   4 F Szota-E Szota                   SL      16  NS        -100   0.00

                                               17  NS   +100       71.43

                                               18  NS        -300  14.29

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      19  EW        +620  50.00

                                               20  EW   -100        0.00

                                               21  EW   -600       35.71

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      22  NS        -140  64.29

                                               23  NS  +1370       71.43

                                               24  NS        -150  35.71

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      25  EW        +170 100.00

                                               26  EW        +100  78.57

                                               27  EW    -50       21.43

  11                                           28  EW     średnia  50.00

                                               29  EW     średnia  50.00

                                               30  EW     średnia  50.00

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      31  NS   +120       64.29

                                               32  NS   +200       85.71

                                               33  NS        -140  71.43

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.87%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.77%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 2  W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL       1  NS    +50       28.57

                                                2  NS        -400   7.14

                                                3  NS   +100       50.00

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL       4  EW       +1540  92.86

                                                5  EW        +180  85.71

                                                6  EW   -100       28.57

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL       7  EW  -1460       85.71

                                                8  EW    -50       28.57

                                                9  EW   -450       57.14

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      10  EW        +100  71.43

                                               11  EW        +150  21.43

                                               12  EW        +590  85.71

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      13  NS   +200        0.00

                                               14  NS        -460  35.71

                                               15  NS   +500      100.00

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      16  NS   +420       35.71

                                               17  NS        -500   0.00

                                               18  NS        -110  57.14

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      19  NS        -620  50.00

                                               20  NS        -630  64.29

                                               21  NS   +630       92.86

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      22  EW        +150  57.14

                                               23  EW  -1370       28.57

                                               24  EW        +300  92.86

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      25  NS        -140  28.57

                                               26  NS        -300   0.00

                                               27  NS    +50       78.57

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      28  EW   -500       57.14

                                               29  EW        +400  92.86

                                               30  EW   -100       28.57

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      31  EW   -120       35.71

                                               32  EW   -200       14.29

                                               33  EW        +140  28.57

                                                                   ------

                                                         WYNIK     49.13%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     49.13%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 3  J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       1  EW    -50       71.43

                                                2  EW        +400  92.86

                                                3  EW   -100       50.00

   4 F Szota-E Szota                   SL       4  NS       -1390  28.57

                                                5  NS    +50       85.71

                                                6  NS   +100       71.43

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL       7  EW  -2220       21.43

                                                8  EW   -100        0.00

                                                9  EW   -450       57.14

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      10  EW   -200        0.00

                                               11  EW        +170  42.86

                                               12  EW        +420  28.57

  11                                           13  EW     średnia  50.00

                                               14  EW     średnia  50.00

                                               15  EW     średnia  50.00

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      16  NS   +450       92.86

                                               17  NS   +100       71.43

                                               18  NS   4 pasy     85.71

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      19  NS        -620  50.00

                                               20  NS        -600  85.71

                                               21  NS   +600       64.29

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      22  NS        -800   0.00

                                               23  NS        -500   0.00

                                               24  NS   +110      100.00

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      25  EW   -200        0.00

                                               26  EW        +100  78.57

                                               27  EW   -100        0.00

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      28  NS   +650       71.43

                                               29  NS        -200  42.86

                                               30  NS        -500   7.14

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      31  EW    -90       64.29

                                               32  EW   -200       14.29

                                               33  EW        +170  92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     49.13%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.04%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 4  F Szota-E Szota                   SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL       1  EW   -100       28.57

                                                2  EW        +110  21.43

                                                3  EW  -1100        0.00

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL       4  EW       +1390  71.43

                                                5  EW    -50       14.29

                                                6  EW   -100       28.57

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL       7  NS  +1460       14.29

                                                8  NS        -120   7.14

                                                9  NS   +690      100.00

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      10  EW   -140       21.43

                                               11  EW        +440  92.86

                                               12  EW        +590  85.71

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      13  EW   -620       57.14

                                               14  EW        +420   7.14

                                               15  EW        +100  35.71

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      16  EW        +100 100.00

                                               17  EW   -100       28.57

                                               18  EW        +300  85.71

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      19  NS        -650   0.00

                                               20  NS        -800   0.00

                                               21  NS        -800   0.00

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      22  NS        -160  28.57

                                               23  NS  +1370       71.43

                                               24  NS         -50  64.29

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      25  NS        -140  28.57

                                               26  NS  +1430      100.00

                                               27  NS        -400   7.14

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      28  EW        +500 100.00

                                               29  EW        +200  57.14

                                               30  EW        +150  71.43

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      31  NS   +180      100.00

                                               32  NS        -110  14.29

                                               33  NS        -120  92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     46.54%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     46.54%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 5  K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       1  NS   +100       71.43

                                                2  NS        -150  35.71

                                                3  NS        -600   7.14

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL       4  EW        +640  35.71

                                                5  EW         +90  42.86

                                                6  EW   -200        0.00

   4 F Szota-E Szota                   SL       7  EW  -1460       85.71

                                                8  EW        +120  92.86

                                                9  EW   -690        0.00

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      10  NS        -100  28.57

                                               11  NS    +50      100.00

                                               12  NS        -400  85.71

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      13  EW   -650       14.29

                                               14  EW        +460  64.29

                                               15  EW        +400  85.71

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      16  EW   -420       64.29

                                               17  EW    -50       64.29

                                               18  EW        +470 100.00

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      19  EW        +620  50.00

                                               20  EW        +630  35.71

                                               21  EW   -630        7.14

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      22  NS        -140  64.29

                                               23  NS        -100  21.43

                                               24  NS        -300   7.14

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      25  NS         -50  71.43

                                               26  NS   +650       57.14

                                               27  NS        -120  42.86

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      28  NS   +300       28.57

                                               29  NS   +100      100.00

                                               30  NS        -130  42.86

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      31  EW    -90       64.29

                                               32  EW        +110  85.71

                                               33  EW        +170  92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.03%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     53.03%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 6  W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       1  EW   -100       28.57

                                                2  EW        +110  21.43

                                                3  EW        +600  92.86

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       4  NS        -640  64.29

                                                5  NS        -180  14.29

                                                6  NS   +100       71.43

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL       7  EW  -2210       57.14

                                                8  EW        +120  92.86

                                                9  EW   -450       57.14

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      10  EW        +100  71.43

                                               11  EW    -50        0.00

                                               12  EW        +400  14.29

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      13  NS   +800      100.00

                                               14  NS        -420  92.86

                                               15  NS        -200  35.71

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      16  EW   -420       64.29

                                               17  EW   -100       28.57

                                               18  EW        +200  71.43

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      19  EW        +620  50.00

                                               20  EW        +690  71.43

                                               21  EW   -630        7.14

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      22  EW        +800 100.00

                                               23  EW        +500 100.00

                                               24  EW   -110        0.00

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      25  NS    +90       85.71

                                               26  NS   +680       85.71

                                               27  NS        -110  57.14

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      28  NS   +650       71.43

                                               29  NS        -100  85.71

                                               30  NS   +400       85.71

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      31  NS        -200   7.14

                                               32  NS   +200       85.71

                                               33  NS        -150  42.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     58.01%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     58.01%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 7  I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL       1  NS    +50       28.57

                                                2  NS    +50      100.00

                                                3  NS   +100       50.00

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       4  EW        +640  35.71

                                                5  EW   -100        0.00

                                                6  EW        +170  78.57

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       7  NS  +1460       14.29

                                                8  NS    +50       71.43

                                                9  NS   +450       42.86

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      10  EW        +100  71.43

                                               11  EW        +440  92.86

                                               12  EW        +550  57.14

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      13  EW   -800        0.00

                                               14  EW        +420   7.14

                                               15  EW        +200  64.29

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      16  NS   +450       92.86

                                               17  NS   +150      100.00

                                               18  NS        -110  57.14

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      19  EW        +170   0.00

                                               20  EW        +630  35.71

                                               21  EW   -200       57.14

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      22  EW         +50  14.29

                                               23  EW  -1370       28.57

                                               24  EW         +50  35.71

   4 F Szota-E Szota                   SL      25  EW        +140  71.43

                                               26  EW  -1430        0.00

                                               27  EW        +400  92.86

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      28  NS        -100  14.29

                                               29  NS        -200  42.86

                                               30  NS        -500   7.14

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      31  NS        -200   7.14

                                               32  NS        -110  14.29

                                               33  NS        -150  42.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     43.29%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     43.29%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 8  A Mączyński-C Michalak       14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL       1  NS    +50       28.57

                                                2  NS        -400   7.14

                                                3  NS   +200       71.43

  11                                            4  NS     średnia  50.00

                                                5  NS     średnia  50.00

                                                6  NS     średnia  50.00

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       7  EW  -2220       21.43

                                                8  EW    -50       28.57

                                                9  EW   -450       57.14

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      10  NS        -100  28.57

                                               11  NS        -190  35.71

                                               12  NS        -500  57.14

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      13  EW   -620       57.14

                                               14  EW        +460  64.29

                                               15  EW        +800 100.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      16  EW   -450        7.14

                                               17  EW   -150        0.00

                                               18  EW        +110  42.86

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      19  NS        -620  50.00

                                               20  NS        -660  42.86

                                               21  NS   +130       14.29

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      22  EW        +300  85.71

                                               23  EW        +100  78.57

                                               24  EW        +150  64.29

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      25  EW        +140  71.43

                                               26  EW   -660       28.57

                                               27  EW        +400  92.86

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      28  EW   -300       71.43

                                               29  EW   -100        0.00

                                               30  EW        +130  57.14

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL      31  NS   +120       64.29

                                               32  NS        -100  42.86

                                               33  NS        -120  92.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     48.92%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     49.83%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 9  A Czech-J Biernat            16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL       1  NS   +470      100.00

                                                2  NS        -150  35.71

                                                3  NS   +800       85.71

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL       4  NS       -1540   7.14

                                                5  NS        -180  14.29

                                                6  NS        -300   0.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL       7  NS  +2220       78.57

                                                8  NS        -100  42.86

                                                9  NS   +450       42.86

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      10  EW   -140       21.43

                                               11  EW        +150  21.43

                                               12  EW        +230   0.00

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      13  NS   +620       42.86

                                               14  NS        -460  35.71

                                               15  NS        -200  35.71

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      16  EW   -420       64.29

                                               17  EW        +140  85.71

                                               18  EW    -50        0.00

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      19  EW        +620  50.00

                                               20  EW        +660  57.14

                                               21  EW   -130       85.71

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      22  NS   +200      100.00

                                               23  NS  +1370       71.43

                                               24  NS    +50       85.71

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      25  EW        +110  42.86

                                               26  EW   -620       57.14

                                               27  EW        +140  71.43

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      28  EW   -850        0.00

                                               29  EW        +110  28.57

                                               30  EW        +100  42.86

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      31  EW        +200  92.86

                                               32  EW   -200       14.29

                                               33  EW        +150  57.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     47.62%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     47.62%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 10  K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       1  EW    -50       71.43

                                                2  EW    -50        0.00

                                                3  EW   -100       50.00

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL       4  NS        -170 100.00

                                                5  NS   4 pasy     71.43

                                                6  NS        -140  42.86

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL       7  NS  +2220       78.57

                                                8  NS        -110  28.57

                                                9  NS   +450       42.86

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      10  NS        -100  28.57

                                               11  NS        -150  78.57

                                               12  NS        -590  14.29

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      13  EW   -620       57.14

                                               14  EW        +460  64.29

                                               15  EW        +100  35.71

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      16  NS   +430       71.43

                                               17  NS    +50       35.71

                                               18  NS        -110  57.14

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      19  EW        +620  50.00

                                               20  EW        +720  85.71

                                               21  EW   -180       71.43

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      22  EW   -200        0.00

                                               23  EW  -1370       28.57

                                               24  EW    -50       14.29

  11                                           25  NS     średnia  50.00

                                               26  NS     średnia  50.00

                                               27  NS     średnia  50.00

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      28  EW   -650       28.57

                                               29  EW        +400  92.86

                                               30  EW   -460        0.00

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL      31  EW   -150       14.29

                                               32  EW   -120       42.86

                                               33  EW        +150  57.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     47.40%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     48.31%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 11                                         

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 Z Górski-T Parylak            8.0 SL       1  EW     średnia  50.00

                                                2  EW     średnia  50.00

                                                3  EW     średnia  50.00

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL       4  EW     średnia  50.00

                                                5  EW     średnia  50.00

                                                6  EW     średnia  50.00

  16 G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL       7  NS     średnia  50.00

                                                8  NS     średnia  50.00

                                                9  NS     średnia  50.00

  13 Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL      10  NS     średnia  50.00

                                               11  NS     średnia  50.00

                                               12  NS     średnia  50.00

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      13  NS     średnia  50.00

                                               14  NS     średnia  50.00

                                               15  NS     średnia  50.00

  12 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      16  EW     średnia  50.00

                                               17  EW     średnia  50.00

                                               18  EW     średnia  50.00

  15 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      19  NS     średnia  50.00

                                               20  NS     średnia  50.00

                                               21  NS     średnia  50.00

  17 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      22  EW     średnia  50.00

                                               23  EW     średnia  50.00

                                               24  EW     średnia  50.00

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      25  EW     średnia  50.00

                                               26  EW     średnia  50.00

                                               27  EW     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      28  NS     średnia  50.00

                                               29  NS     średnia  50.00

                                               30  NS     średnia  50.00

  18 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL      31  EW     średnia  50.00

                                               32  EW     średnia  50.00

                                               33  EW     średnia  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.00%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 12  A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL       1  NS   +100       71.43

                                                2  NS        -110  78.57

                                                3  NS        -600   7.14

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       4  NS        -640  64.29

                                                5  NS   +100      100.00

                                                6  NS        -170  21.43

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL       7  NS  +2220       78.57

                                                8  NS    +50       71.43

                                                9  NS   +450       42.86

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      10  NS   +140       78.57

                                               11  NS        -150  78.57

                                               12  NS        -230 100.00

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      13  NS   +620       42.86

                                               14  NS        -460  35.71

                                               15  NS        -100  64.29

  11                                           16  NS     średnia  50.00

                                               17  NS     średnia  50.00

                                               18  NS     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      19  NS        -620  50.00

                                               20  NS   +100      100.00

                                               21  NS   +600       64.29

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      22  NS        -150  42.86

                                               23  NS  +1370       71.43

                                               24  NS        -300   7.14

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      25  NS   +200      100.00

                                               26  NS        -100  21.43

                                               27  NS   +100      100.00

   4 F Szota-E Szota                   SL      28  NS        -500   0.00

                                               29  NS        -200  42.86

                                               30  NS        -150  28.57

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      31  NS    +90       35.71

                                               32  NS        -110  14.29

                                               33  NS        -170   7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.68%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.59%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 13  Z Rożniatowska-E Gabryś       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL       1  EW    -50       71.43

                                                2  EW        +400  92.86

                                                3  EW   -200       28.57

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL       4  EW       +1540  92.86

                                                5  EW        +180  85.71

                                                6  EW        +300 100.00

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL       7  EW  -2220       21.43

                                                8  EW        +110  71.43

                                                9  EW   -450       57.14

  11                                           10  EW     średnia  50.00

                                               11  EW     średnia  50.00

                                               12  EW     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      13  EW   -620       57.14

                                               14  EW        +460  64.29

                                               15  EW   -110       14.29

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      16  EW   -420       64.29

                                               17  EW        +500 100.00

                                               18  EW        +110  42.86

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      19  EW        +620  50.00

                                               20  EW        +600  14.29

                                               21  EW   -600       35.71

   4 F Szota-E Szota                   SL      22  EW        +160  71.43

                                               23  EW  -1370       28.57

                                               24  EW         +50  35.71

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      25  EW         +50  28.57

                                               26  EW   -650       42.86

                                               27  EW        +120  57.14

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      28  EW   -650       28.57

                                               29  EW        +100  14.29

                                               30  EW   -400       14.29

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      31  EW        +200  92.86

                                               32  EW        +110  85.71

                                               33  EW        +150  57.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.68%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.59%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 14  Z Górski-T Parylak            8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11                                            1  NS     średnia  50.00

                                                2  NS     średnia  50.00

                                                3  NS     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL       4  NS        -640  64.29

                                                5  NS        -120  42.86

                                                6  NS        -170  21.43

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       7  NS  +1460       14.29

                                                8  NS    +50       71.43

                                                9  NS   +450       42.86

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      10  NS   +200      100.00

                                               11  NS        -170  57.14

                                               12  NS        -420  71.43

   4 F Szota-E Szota                   SL      13  NS   +620       42.86

                                               14  NS        -420  92.86

                                               15  NS        -100  64.29

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      16  NS   +420       35.71

                                               17  NS    +50       35.71

                                               18  NS        -470   0.00

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      19  NS        -620  50.00

                                               20  NS        -690  28.57

                                               21  NS   +630       92.86

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      22  NS         -50  85.71

                                               23  NS  +1370       71.43

                                               24  NS         -50  64.29

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      25  NS        -140  28.57

                                               26  NS   +660       71.43

                                               27  NS        -400   7.14

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      28  NS   +850      100.00

                                               29  NS        -110  71.43

                                               30  NS        -100  57.14

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      31  NS   +150       85.71

                                               32  NS   +120       57.14

                                               33  NS        -150  42.86

                                                                   ------

                                                         WYNIK     55.19%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     56.10%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 15  J Lassota-J Michalski         9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL       1  EW   -100       28.57

                                                2  EW        +150  64.29

                                                3  EW        +600  92.86

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL       4  EW        +640  35.71

                                                5  EW        +180  85.71

                                                6  EW   -100       28.57

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       7  EW  -1460       85.71

                                                8  EW    -50       28.57

                                                9  EW   -450       57.14

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      10  EW        +100  71.43

                                               11  EW        +190  64.29

                                               12  EW        +500  42.86

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      13  EW   -620       57.14

                                               14  EW        +460  64.29

                                               15  EW        +200  64.29

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      16  EW   -430       28.57

                                               17  EW    -50       64.29

                                               18  EW        +110  42.86

  11                                           19  EW     średnia  50.00

                                               20  EW     średnia  50.00

                                               21  EW     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      22  EW        +140  35.71

                                               23  EW  -1370       28.57

                                               24  EW        +150  64.29

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      25  EW        +140  71.43

                                               26  EW        +300 100.00

                                               27  EW    -50       21.43

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      28  EW   -650       28.57

                                               29  EW        +200  57.14

                                               30  EW        +500  92.86

   4 F Szota-E Szota                   SL      31  EW   -180        0.00

                                               32  EW        +110  85.71

                                               33  EW        +120   7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.03%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     53.94%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 16  G Parjaszewski-R Serwiński    5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL       1  EW   -470        0.00

                                                2  EW        +150  64.29

                                                3  EW   -800       14.29

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL       4  EW        +170   0.00

                                                5  EW   4 pasy     28.57

                                                6  EW        +140  57.14

  11                                            7  EW     średnia  50.00

                                                8  EW     średnia  50.00

                                                9  EW     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      10  EW        +100  71.43

                                               11  EW        +190  64.29

                                               12  EW        +590  85.71

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      13  EW   -200      100.00

                                               14  EW        +460  64.29

                                               15  EW   -500        0.00

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      16  EW   -450        7.14

                                               17  EW   -100       28.57

                                               18  EW   4 pasy     14.29

   4 F Szota-E Szota                   SL      19  EW        +650 100.00

                                               20  EW        +800 100.00

                                               21  EW        +800 100.00

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      22  EW        +140  35.71

                                               23  EW        +100  78.57

                                               24  EW        +300  92.86

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      25  EW    -90       14.29

                                               26  EW   -680       14.29

                                               27  EW        +110  42.86

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      28  EW        +100  85.71

                                               29  EW        +200  57.14

                                               30  EW        +500  92.86

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      31  EW   -120       35.71

                                               32  EW        +100  57.14

                                               33  EW        +120   7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.43%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.34%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 17  E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 F Szota-E Szota                   SL       1  NS   +100       71.43

                                                2  NS        -110  78.57

                                                3  NS  +1100      100.00

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL       4  NS        -640  64.29

                                                5  NS         -90  57.14

                                                6  NS   +200      100.00

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL       7  NS  +2210       42.86

                                                8  NS        -120   7.14

                                                9  NS   +450       42.86

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      10  NS        -100  28.57

                                               11  NS        -440   7.14

                                               12  NS        -550  42.86

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      13  NS   +620       42.86

                                               14  NS        -460  35.71

                                               15  NS        -800   0.00

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      16  NS   +420       35.71

                                               17  NS        -140  14.29

                                               18  NS    +50      100.00

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      19  NS        -620  50.00

                                               20  NS        -720  14.29

                                               21  NS   +180       28.57

  11                                           22  NS     średnia  50.00

                                               23  NS     średnia  50.00

                                               24  NS     średnia  50.00

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL      25  NS        -170   0.00

                                               26  NS        -100  21.43

                                               27  NS    +50       78.57

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      28  NS   +500       42.86

                                               29  NS        -400   7.14

                                               30  NS   +100       71.43

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL      31  NS    +90       35.71

                                               32  NS   +200       85.71

                                               33  NS        -170   7.14

                                                                   ------

                                                         WYNIK     44.37%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     45.28%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

WYNIKI PARY NR 18  Z Mącior-M Ropska            16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 W Łyskawa-J Prijma           16.0 SL       1  NS        -110   0.00

                                                2  NS        -130  57.14

                                                3  NS        -110  28.57

   2 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       4  NS       -1540   7.14

                                                5  NS        -180  14.29

                                                6  NS   +100       71.43

   3 J Żydzik-M Niedbach           2.5 SL       7  NS  +2220       78.57

                                                8  NS   +100      100.00

                                                9  NS   +450       42.86

   4 F Szota-E Szota                   SL      10  NS   +140       78.57

                                               11  NS        -440   7.14

                                               12  NS        -590  14.29

   5 K Kempa-D Potuszyński         3.0 SL      13  NS   +650       85.71

                                               14  NS        -460  35.71

                                               15  NS        -400  14.29

   6 W Skowroński-J Szwajkosz      9.5 SL      16  NS   +420       35.71

                                               17  NS   +100       71.43

                                               18  NS        -200  28.57

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      19  NS        -170 100.00

                                               20  NS        -630  64.29

                                               21  NS   +200       42.86

   8 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      22  NS        -300  14.29

                                               23  NS        -100  21.43

                                               24  NS        -150  35.71

   9 A Czech-J Biernat            16.0 SL      25  NS        -110  57.14

                                               26  NS   +620       42.86

                                               27  NS        -140  28.57

  10 K Serwińska-M Nicieja         5.0 SL      28  NS   +650       71.43

                                               29  NS        -400   7.14

                                               30  NS   +460      100.00

  11                                           31  NS     średnia  50.00

                                               32  NS     średnia  50.00

                                               33  NS     średnia  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     45.67%

                                                           +/-      0.91%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     46.58%