Turniej par na zapis MAXY

"poniedziałki" Gliwice 29.05.2006r.

Turniej Długofalowy nr 16 (ostatni)

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  18   1     -110   0.0 100.0    18   1     -130  57.1  42.9 

  12   6  100      71.4  28.6    12   6     -110  78.6  21.4 

   8  13   50      28.6  71.4     8  13     -400   7.1  92.9 

  14  11  średnia  50.0  50.0    14  11  średnia  50.0  50.0 

   2   3   50      28.6  71.4     2   3     -400   7.1  92.9 

   5  15  100      71.4  28.6     5  15     -150  35.7  64.3 

   7  10   50      28.6  71.4     7  10   50     100.0   0.0 

   9  16  470     100.0   0.0     9  16     -150  35.7  64.3 

  17   4  100      71.4  28.6    17   4     -110  78.6  21.4 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  18   1     -110  28.6  71.4    17   5     -640  64.3  35.7 

  12   6     -600   7.1  92.9    18   2    -1540   7.1  92.9 

   8  13  200      71.4  28.6    12   7     -640  64.3  35.7 

  14  11  średnia  50.0  50.0     9  13    -1540   7.1  92.9 

   2   3  100      50.0  50.0    14   1     -640  64.3  35.7 

   5  15     -600   7.1  92.9     3   4    -1390  28.6  71.4 

   7  10  100      50.0  50.0     6  15     -640  64.3  35.7 

   9  16  800      85.7  14.3     8  11  średnia  50.0  50.0 

  17   4 1100     100.0   0.0    10  16     -170 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17   5      -90  57.1  42.9    17   5  200     100.0   0.0 

  18   2     -180  14.3  85.7    18   2  100      71.4  28.6 

  12   7  100     100.0   0.0    12   7     -170  21.4  78.6 

   9  13     -180  14.3  85.7     9  13     -300   0.0 100.0 

  14   1     -120  42.9  57.1    14   1     -170  21.4  78.6 

   3   4   50      85.7  14.3     3   4  100      71.4  28.6 

   6  15     -180  14.3  85.7     6  15  100      71.4  28.6 

   8  11  średnia  50.0  50.0     8  11  średnia  50.0  50.0 

  10  16  4 pasy   71.4  28.6    10  16     -140  42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  16  średnia  50.0  50.0    11  16  średnia  50.0  50.0 

  17   6 2210      42.9  57.1    17   6     -120   7.1  92.9 

  18   3 2220      78.6  21.4    18   3  100     100.0   0.0 

  12   8 2220      78.6  21.4    12   8   50      71.4  28.6 

  10  13 2220      78.6  21.4    10  13     -110  28.6  71.4 

  14   2 1460      14.3  85.7    14   2   50      71.4  28.6 

   4   5 1460      14.3  85.7     4   5     -120   7.1  92.9 

   7  15 1460      14.3  85.7     7  15   50      71.4  28.6 

   9   1 2220      78.6  21.4     9   1     -100  42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  16  średnia  50.0  50.0    10   2     -100  28.6  71.4 

  17   6  450      42.9  57.1     1  16     -100  28.6  71.4 

  18   3  450      42.9  57.1    17   7     -100  28.6  71.4 

  12   8  450      42.9  57.1    18   4  140      78.6  21.4 

  10  13  450      42.9  57.1    12   9  140      78.6  21.4 

  14   2  450      42.9  57.1    11  13  średnia  50.0  50.0 

   4   5  690     100.0   0.0    14   3  200     100.0   0.0 

   7  15  450      42.9  57.1     5   6     -100  28.6  71.4 

   9   1  450      42.9  57.1     8  15     -100  28.6  71.4 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2     -150  78.6  21.4    10   2     -590  14.3  85.7 

   1  16     -190  35.7  64.3     1  16     -590  14.3  85.7 

  17   7     -440   7.1  92.9    17   7     -550  42.9  57.1 

  18   4     -440   7.1  92.9    18   4     -590  14.3  85.7 

  12   9     -150  78.6  21.4    12   9     -230 100.0   0.0 

  11  13  średnia  50.0  50.0    11  13  średnia  50.0  50.0 

  14   3     -170  57.1  42.9    14   3     -420  71.4  28.6 

   5   6   50     100.0   0.0     5   6     -400  85.7  14.3 

   8  15     -190  35.7  64.3     8  15     -500  57.1  42.9 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  15  620      42.9  57.1     9  15     -460  35.7  64.3 

  11   3  średnia  50.0  50.0    11   3  średnia  50.0  50.0 

   2  16  200       0.0 100.0     2  16     -460  35.7  64.3 

  17   8  620      42.9  57.1    17   8     -460  35.7  64.3 

  18   5  650      85.7  14.3    18   5     -460  35.7  64.3 

  12  10  620      42.9  57.1    12  10     -460  35.7  64.3 

   1  13  620      42.9  57.1     1  13     -460  35.7  64.3 

  14   4  620      42.9  57.1    14   4     -420  92.9   7.1 

   6   7  800     100.0   0.0     6   7     -420  92.9   7.1 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  15     -200  35.7  64.3     7   8  450      92.9   7.1 

  11   3  średnia  50.0  50.0    10  15  430      71.4  28.6 

   2  16  500     100.0   0.0     1   4     -100   0.0 100.0 

  17   8     -800   0.0 100.0     3  16  450      92.9   7.1 

  18   5     -400  14.3  85.7    17   9  420      35.7  64.3 

  12  10     -100  64.3  35.7    18   6  420      35.7  64.3 

   1  13  110      85.7  14.3    12  11  średnia  50.0  50.0 

  14   4     -100  64.3  35.7     2  13  420      35.7  64.3 

   6   7     -200  35.7  64.3    14   5  420      35.7  64.3 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   8  150     100.0   0.0     7   8     -110  57.1  42.9 

  10  15   50      35.7  64.3    10  15     -110  57.1  42.9 

   1   4  100      71.4  28.6     1   4     -300  14.3  85.7 

   3  16  100      71.4  28.6     3  16  4 pasy   85.7  14.3 

  17   9     -140  14.3  85.7    17   9   50     100.0   0.0 

  18   6  100      71.4  28.6    18   6     -200  28.6  71.4 

  12  11  średnia  50.0  50.0    12  11  średnia  50.0  50.0 

   2  13     -500   0.0 100.0     2  13     -110  57.1  42.9 

  14   5   50      35.7  64.3    14   5     -470   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   6     -620  50.0  50.0    14   6     -690  28.6  71.4 

   8   9     -620  50.0  50.0     8   9     -660  42.9  57.1 

  11  15  średnia  50.0  50.0    11  15  średnia  50.0  50.0 

   2   5     -620  50.0  50.0     2   5     -630  64.3  35.7 

   4  16     -650   0.0 100.0     4  16     -800   0.0 100.0 

  17  10     -620  50.0  50.0    17  10     -720  14.3  85.7 

  18   7     -170 100.0   0.0    18   7     -630  64.3  35.7 

  12   1     -620  50.0  50.0    12   1  100     100.0   0.0 

   3  13     -620  50.0  50.0     3  13     -600  85.7  14.3 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  14   6  630      92.9   7.1     4  13     -160  28.6  71.4 

   8   9  130      14.3  85.7    14   7      -50  85.7  14.3 

  11  15  średnia  50.0  50.0     9  10  200     100.0   0.0 

   2   5  630      92.9   7.1     1  15     -140  64.3  35.7 

   4  16     -800   0.0 100.0     3   6     -800   0.0 100.0 

  17  10  180      28.6  71.4     5  16     -140  64.3  35.7 

  18   7  200      42.9  57.1    17  11  średnia  50.0  50.0 

  12   1  600      64.3  35.7    18   8     -300  14.3  85.7 

   3  13  600      64.3  35.7    12   2     -150  42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   4  13 1370      71.4  28.6     4  13      -50  64.3  35.7 

  14   7 1370      71.4  28.6    14   7      -50  64.3  35.7 

   9  10 1370      71.4  28.6     9  10   50      85.7  14.3 

   1  15 1370      71.4  28.6     1  15     -150  35.7  64.3 

   3   6     -500   0.0 100.0     3   6  110     100.0   0.0 

   5  16     -100  21.4  78.6     5  16     -300   7.1  92.9 

  17  11  średnia  50.0  50.0    17  11  średnia  50.0  50.0 

  18   8     -100  21.4  78.6    18   8     -150  35.7  64.3 

  12   2 1370      71.4  28.6    12   2     -300   7.1  92.9 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   3  200     100.0   0.0    12   3     -100  21.4  78.6 

   5  13      -50  71.4  28.6     5  13  650      57.1  42.9 

  14   8     -140  28.6  71.4    14   8  660      71.4  28.6 

  10  11  średnia  50.0  50.0    10  11  średnia  50.0  50.0 

   2  15     -140  28.6  71.4     2  15     -300   0.0 100.0 

   4   7     -140  28.6  71.4     4   7 1430     100.0   0.0 

   6  16   90      85.7  14.3     6  16  680      85.7  14.3 

  17   1     -170   0.0 100.0    17   1     -100  21.4  78.6 

  18   9     -110  57.1  42.9    18   9  620      42.9  57.1 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   3  100     100.0   0.0    12   4     -500   0.0 100.0 

   5  13     -120  42.9  57.1     6  13  650      71.4  28.6 

  14   8     -400   7.1  92.9    14   9  850     100.0   0.0 

  10  11  średnia  50.0  50.0    11   1  średnia  50.0  50.0 

   2  15   50      78.6  21.4     3  15  650      71.4  28.6 

   4   7     -400   7.1  92.9     5   8  300      28.6  71.4 

   6  16     -110  57.1  42.9     7  16     -100  14.3  85.7 

  17   1   50      78.6  21.4    17   2  500      42.9  57.1 

  18   9     -140  28.6  71.4    18  10  650      71.4  28.6 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   4     -200  42.9  57.1    12   4     -150  28.6  71.4 

   6  13     -100  85.7  14.3     6  13  400      85.7  14.3 

  14   9     -110  71.4  28.6    14   9     -100  57.1  42.9 

  11   1  średnia  50.0  50.0    11   1  średnia  50.0  50.0 

   3  15     -200  42.9  57.1     3  15     -500   7.1  92.9 

   5   8  100     100.0   0.0     5   8     -130  42.9  57.1 

   7  16     -200  42.9  57.1     7  16     -500   7.1  92.9 

  17   2     -400   7.1  92.9    17   2  100      71.4  28.6 

  18  10     -400   7.1  92.9    18  10  460     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 31                 ROZDANIE NR 32

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  12   5   90      35.7  64.3    12   5     -110  14.3  85.7 

   7  13     -200   7.1  92.9     7  13     -110  14.3  85.7 

  14  10  150      85.7  14.3    14  10  120      57.1  42.9 

   1   2  120      64.3  35.7     1   2  200      85.7  14.3 

   4  15  180     100.0   0.0     4  15     -110  14.3  85.7 

   6   9     -200   7.1  92.9     6   9  200      85.7  14.3 

   8  16  120      64.3  35.7     8  16     -100  42.9  57.1 

  17   3   90      35.7  64.3    17   3  200      85.7  14.3 

  18  11  średnia  50.0  50.0    18  11  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 33

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  12   5     -170   7.1  92.9 

   7  13     -150  42.9  57.1 

  14  10     -150  42.9  57.1 

   1   2     -140  71.4  28.6 

   4  15     -120  92.9   7.1 

   6   9     -150  42.9  57.1 

   8  16     -120  92.9   7.1 

  17   3     -170   7.1  92.9 

  18  11  średnia  50.0  50.0