KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 1  W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL       1  NS        -150  25.00

                                                2  NS        -200  25.00

                                                3  NS        -100  62.50

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL       4  EW   -100       50.00

                                                5  EW    -50       37.50

                                                6  EW        +140  62.50

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       7  NS   +620       87.50

                                                8  NS         -80 100.00

                                                9  NS        -100   0.00

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL      10  EW   -100       37.50

                                               11  EW   -400       25.00

                                               12  EW   -100       37.50

   6                                           13  EW     średnia  50.00

                                               14  EW     średnia  50.00

                                               15  EW     średnia  50.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      16  EW   -990       25.00

                                               17  EW    -50        0.00

                                               18  EW        +400  25.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL      19  NS   +100       25.00

                                               20  NS        -630  25.00

                                               21  NS        -460  12.50

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL      22  EW   -170       50.00

                                               23  EW  -1740       12.50

                                               24  EW        +100 100.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      25  NS         -50   0.00

                                               26  NS   +200        0.00

                                               27  NS    +50       75.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     38.89%

                                                           +/-      1.11%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     40.00%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 2  G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6                                            1  NS     średnia  50.00

                                                2  NS     średnia  50.00

                                                3  NS     średnia  50.00

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL       4  NS   +400      100.00

                                                5  NS    +50       62.50

                                                6  NS        -300   0.00

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL       7  EW        +100  87.50

                                                8  EW        +120  37.50

                                                9  EW         +50  62.50

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      10  NS   +100       62.50

                                               11  NS   +400       75.00

                                               12  NS   +100       62.50

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      13  EW        +620  25.00

                                               14  EW        +420 100.00

                                               15  EW   -100       50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      16  EW   -490       75.00

                                               17  EW        +500  87.50

                                               18  EW        +430  87.50

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      19  EW   -200       25.00

                                               20  EW        +600  37.50

                                               21  EW    -50        0.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL      22  NS   +170       50.00

                                               23  NS  +1370       50.00

                                               24  NS   +450       75.00

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      25  EW   -420       75.00

                                               26  EW   -650       50.00

                                               27  EW        +100  62.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     57.41%

                                                           +/-      1.11%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     58.52%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 3  M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       1  EW        +150  75.00

                                                2  EW        +200  75.00

                                                3  EW        +100  37.50

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       4  NS   +100       50.00

                                                5  NS        -590   0.00

                                                6  NS   +100       75.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL       7  NS        -100  12.50

                                                8  NS        -150  25.00

                                                9  NS         -50  37.50

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      10  EW        +600  75.00

                                               11  EW   -300       50.00

                                               12  EW   -100       37.50

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL      13  NS        -620  75.00

                                               14  NS        -420   0.00

                                               15  NS   +100       50.00

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL      16  EW   -990       25.00

                                               17  EW        +430  50.00

                                               18  EW        +400  25.00

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL      19  EW        +600 100.00

                                               20  EW        +110   0.00

                                               21  EW        +430  50.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      22  EW   -140      100.00

                                               23  EW  -1740       12.50

                                               24  EW   -710        0.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL      25  NS   +480      100.00

                                               26  NS   +650       50.00

                                               27  NS        -200   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     43.98%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     43.98%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 4  M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL       1  NS        -570   0.00

                                                2  NS        -100  75.00

                                                3  NS        -670  12.50

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL       4  EW   -400        0.00

                                                5  EW    -50       37.50

                                                6  EW        +300 100.00

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL       7  NS   +600       50.00

                                                8  NS        -120  62.50

                                                9  NS   +800      100.00

   6                                           10  NS     średnia  50.00

                                               11  NS     średnia  50.00

                                               12  NS     średnia  50.00

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      13  EW        +170   0.00

                                               14  EW        +140  75.00

                                               15  EW        +200  75.00

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      16  NS   +990       75.00

                                               17  NS        -430  50.00

                                               18  NS        -400  75.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      19  EW   -200       25.00

                                               20  EW        +600  37.50

                                               21  EW        +460  87.50

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      22  EW   -170       50.00

                                               23  EW   -640       75.00

                                               24  EW   -100       75.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      25  EW   -450       37.50

                                               26  EW   -650       50.00

                                               27  EW        +100  62.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     53.24%

                                                           +/-      0.93%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     54.17%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 5  A Mączyński-C Michalak       14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       1  EW    -50       37.50

                                                2  EW   -500        0.00

                                                3  EW   -100        0.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL       4  NS        -650   0.00

                                                5  NS        -420  25.00

                                                6  NS   +200      100.00

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL       7  EW        +100  87.50

                                                8  EW        +150  75.00

                                                9  EW         +50  62.50

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      10  NS   +100       62.50

                                               11  NS   +420      100.00

                                               12  NS   +110      100.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      13  NS        -640  50.00

                                               14  NS    +50       62.50

                                               15  NS   +110       87.50

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      16  EW        +150 100.00

                                               17  EW        +500  87.50

                                               18  EW        +400  25.00

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL      19  NS   +200       75.00

                                               20  NS        -600  62.50

                                               21  NS        -460  12.50

   6                                           22  EW     średnia  50.00

                                               23  EW     średnia  50.00

                                               24  EW     średnia  50.00

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      25  EW         +50 100.00

                                               26  EW   -200      100.00

                                               27  EW    -50       25.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     58.80%

                                                           +/-      1.11%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     59.91%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 6                                        

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL       1  EW     średnia  50.00

                                                2  EW     średnia  50.00

                                                3  EW     średnia  50.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       4  EW     średnia  50.00

                                                5  EW     średnia  50.00

                                                6  EW     średnia  50.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL       7  NS     średnia  50.00

                                                8  NS     średnia  50.00

                                                9  NS     średnia  50.00

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL      10  EW     średnia  50.00

                                               11  EW     średnia  50.00

                                               12  EW     średnia  50.00

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      13  NS     średnia  50.00

                                               14  NS     średnia  50.00

                                               15  NS     średnia  50.00

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL      16  NS     średnia  50.00

                                               17  NS     średnia  50.00

                                               18  NS     średnia  50.00

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      19  EW     średnia  50.00

                                               20  EW     średnia  50.00

                                               21  EW     średnia  50.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      22  NS     średnia  50.00

                                               23  NS     średnia  50.00

                                               24  NS     średnia  50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      25  EW     średnia  50.00

                                               26  EW     średnia  50.00

                                               27  EW     średnia  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     50.00%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 7  I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL       1  EW   -100        0.00

                                                2  EW        +200  75.00

                                                3  EW        +670  87.50

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL       4  EW   -100       50.00

                                                5  EW        +590 100.00

                                                6  EW   -100       25.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL       7  EW   -620       12.50

                                                8  EW        +200 100.00

                                                9  EW   -170       25.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL      10  NS       -1370   0.00

                                               11  NS   +130        0.00

                                               12  NS        -200   0.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      13  EW        +640  50.00

                                               14  EW    -50       37.50

                                               15  EW   -110       12.50

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL      16  NS   +490       25.00

                                               17  NS        -500  12.50

                                               18  NS        -430  12.50

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      19  NS   +200       75.00

                                               20  NS        -660   0.00

                                               21  NS        -400  75.00

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      22  EW   -420        0.00

                                               23  EW   -620      100.00

                                               24  EW   -150       50.00

   6                                           25  NS     średnia  50.00

                                               26  NS     średnia  50.00

                                               27  NS     średnia  50.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     39.81%

                                                           +/-      1.11%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     40.93%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 8  J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       1  NS   +100      100.00

                                                2  NS        -200  25.00

                                                3  NS        -670  12.50

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       4  EW   -100       50.00

                                                5  EW   -200        0.00

                                                6  EW        +140  62.50

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL       7  EW   -600       50.00

                                                8  EW        +120  37.50

                                                9  EW   -800        0.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      10  EW   -200        0.00

                                               11  EW   -150       75.00

                                               12  EW        +100  75.00

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL      13  NS       -1370  25.00

                                               14  NS    +50       62.50

                                               15  NS        -470   0.00

   6                                           16  EW     średnia  50.00

                                               17  EW     średnia  50.00

                                               18  EW     średnia  50.00

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      19  NS        -600   0.00

                                               20  NS        -110 100.00

                                               21  NS        -430  50.00

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      22  NS   +170       50.00

                                               23  NS  +1740       87.50

                                               24  NS        -100   0.00

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL      25  EW   -450       37.50

                                               26  EW   -680        0.00

                                               27  EW   -300        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     38.89%

                                                           +/-      1.11%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     40.00%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 9  A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL       1  EW    -50       37.50

                                                2  EW        +200  75.00

                                                3  EW        +100  37.50

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL       4  NS   +100       50.00

                                                5  NS   +200      100.00

                                                6  NS        -140  37.50

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       7  EW   -620       12.50

                                                8  EW         +80   0.00

                                                9  EW        +100 100.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      10  EW   -100       37.50

                                               11  EW   -420        0.00

                                               12  EW   -110        0.00

  10 J Lassota-J Michalski         9.5 SL      13  EW       +1390 100.00

                                               14  EW   -100        0.00

                                               15  EW   -110       12.50

  12 M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL      16  NS   +990       75.00

                                               17  NS        -180  75.00

                                               18  NS        -430  12.50

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      19  EW   -200       25.00

                                               20  EW        +660 100.00

                                               21  EW        +400  25.00

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL      22  NS   +170       50.00

                                               23  NS   +640       25.00

                                               24  NS   +100       25.00

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL      25  NS   +420       25.00

                                               26  NS   +650       50.00

                                               27  NS        -100  37.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     41.67%

                                                           +/-      0.00%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     41.67%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 10  J Lassota-J Michalski         9.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL       1  NS    +50       62.50

                                                2  NS   +500      100.00

                                                3  NS   +100      100.00

   6                                            4  NS     średnia  50.00

                                                5  NS     średnia  50.00

                                                6  NS     średnia  50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL       7  NS   +620       87.50

                                                8  NS        -200   0.00

                                                9  NS   +170       75.00

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL      10  NS   +200      100.00

                                               11  NS   +150       25.00

                                               12  NS        -100  25.00

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      13  NS       -1390   0.00

                                               14  NS   +100      100.00

                                               15  NS   +110       87.50

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      16  NS   +990       75.00

                                               17  NS    +50      100.00

                                               18  NS        -400  75.00

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL      19  NS   +200       75.00

                                               20  NS        -600  62.50

                                               21  NS    +50      100.00

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      22  NS   +140        0.00

                                               23  NS  +1740       87.50

                                               24  NS   +710      100.00

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL      25  NS   +450       62.50

                                               26  NS   +650       50.00

                                               27  NS        -100  37.50

                                                                   ------

                                                         WYNIK     64.35%

                                                           +/-      1.61%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     65.96%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 11  E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL       1  NS    +50       62.50

                                                2  NS        -200  25.00

                                                3  NS        -100  62.50

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL       4  NS   +100       50.00

                                                5  NS    +50       62.50

                                                6  NS        -140  37.50

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL       7  NS        -100  12.50

                                                8  NS        -120  62.50

                                                9  NS         -50  37.50

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      10  NS        -600  25.00

                                               11  NS   +300       50.00

                                               12  NS   +100       62.50

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL      13  NS        -170 100.00

                                               14  NS        -140  25.00

                                               15  NS        -200  25.00

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL      16  NS        -150   0.00

                                               17  NS        -500  12.50

                                               18  NS        -400  75.00

   6                                           19  NS     średnia  50.00

                                               20  NS     średnia  50.00

                                               21  NS     średnia  50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      22  NS   +420      100.00

                                               23  NS   +620        0.00

                                               24  NS   +150       50.00

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL      25  NS   +450       62.50

                                               26  NS   +680      100.00

                                               27  NS   +300      100.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     50.00%

                                                           +/-      1.11%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     51.11%

 

KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 12.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 02

 

WYNIKI PARY NR 12  M Ropska-Z Rożniatowska       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 M Nicieja-W Łyskawa          14.5 SL       1  EW        +570 100.00

                                                2  EW        +100  25.00

                                                3  EW        +670  87.50

   5 A Mączyński-C Michalak       14.0 SL       4  EW        +650 100.00

                                                5  EW        +420  75.00

                                                6  EW   -200        0.00

   6                                            7  EW     średnia  50.00

                                                8  EW     średnia  50.00

                                                9  EW     średnia  50.00

   7 I Kaczyńska-T Kaczyńska           SL      10  EW       +1370 100.00

                                               11  EW   -130      100.00

                                               12  EW        +200 100.00

   8 J Biernat-E Krzeszowska       6.5 SL      13  EW       +1370  75.00

                                               14  EW    -50       37.50

                                               15  EW        +470 100.00

   9 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL      16  EW   -990       25.00

                                               17  EW        +180  25.00

                                               18  EW        +430  87.50

   1 W Wójtowicz-J Stempak         1.5 SL      19  EW   -100       75.00

                                               20  EW        +630  75.00

                                               21  EW        +460  87.50

   2 G Parjaszewski-K Chróst       2.5 SL      22  EW   -170       50.00

                                               23  EW  -1370       50.00

                                               24  EW   -450       25.00

   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL      25  EW   -480        0.00

                                               26  EW   -650       50.00

                                               27  EW        +200 100.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     62.96%

                                                           +/-      1.62%

                                                                   ------

                                                         RAZEM     64.58%