KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 1 EW -450 1.00

2 EW -50 -10.00

3 EW +600 12.00 =3.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 4 NS +140 2.00

5 NS +150 5.00

6 NS -680 5.00 =12.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 7 EW -120 0.00

8 EW -920 -8.00

9 EW +690 9.00 =1.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 10 EW -150 -2.00

11 EW +110 3.00

12 EW -690 -1.00 =0.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 13 NS +600 0.00

14 NS -980 -6.00

15 NS +800 4.00 =-2.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 16 EW -100 -8.00

17 EW +170 3.00

18 EW +400 6.00 =1.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 19 EW +600 9.00

20 EW -200 -8.00

21 EW -1100 -11.00 =-10.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 22 NS -110 -3.00

23 NS 4 pasy -6.00

24 NS -590 -4.00 =-13.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 25 NS +200 -3.00

26 NS -800 -5.00

27 NS -550 -12.00 =-20.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 28 NS -510 -12.00

29 NS +620 5.00

30 NS -250 -6.00 =-13.00

------

WYNIK -41.00

+/- 0.00

------

RAZEM -41.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 1 NS +420 -2.00

2 NS -450 0.00

3 NS +140 1.00 =-1.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 4 EW -110 -2.00

5 EW -50 -2.00

6 EW -200 -14.00 =-18.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 7 NS +120 0.00

8 NS +920 8.00

9 NS +100 9.00 =13.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 10 EW +100 5.00

11 EW -100 -3.00

12 EW -690 -1.00 =1.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 13 EW +100 12.00

14 EW -50 -13.00

15 EW -660 0.00 =-1.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 16 NS +100 8.00

17 NS -170 -3.00

18 NS -400 -6.00 =-1.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 19 EW +130 -2.00

20 EW +750 12.00

21 EW -620 -3.00 =7.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 22 EW -100 -3.00

23 EW -620 -9.00

24 EW +420 0.00 =-12.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 25 NS +200 -3.00

26 NS -650 -1.00

27 NS +150 1.00 =-3.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 28 NS -200 -7.00

29 NS +200 -6.00

30 NS -50 -1.00 =-14.00

------

WYNIK -29.00

+/- 0.00

------

RAZEM -29.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 1 NS +480 0.00

2 NS -450 0.00

3 NS +500 9.00 =9.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 4 NS -100 -4.00

5 NS +90 3.00

6 NS -1430 -11.00 =-12.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 7 EW -120 0.00

8 EW -490 3.00

9 EW +630 8.00 =11.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 10 NS +150 2.00

11 NS -110 -3.00

12 NS +690 1.00 =0.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 13 EW -600 0.00

14 EW +980 6.00

15 EW -660 0.00 =6.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 16 EW +660 9.00

17 EW -50 -3.00

18 EW +400 6.00 =12.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 19 NS -130 2.00

20 NS -750 -12.00

21 NS +620 3.00 =-7.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 22 EW -100 -3.00

23 EW -170 2.00

24 EW +450 1.00 =0.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 25 EW -170 4.00

26 EW +620 0.00

27 EW -150 -1.00 =3.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 28 NS +100 0.00

29 NS +500 2.00

30 NS -110 -3.00 =-1.00

------

WYNIK 21.00

+/- 0.00

------

RAZEM 21.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 1 NS +450 -1.00

2 NS +100 11.00

3 NS +100 -1.00 =9.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 4 NS -200 -6.00

5 NS -300 -7.00

6 NS +200 14.00 =1.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 7 NS -100 -5.00

8 NS +490 -3.00

9 NS -180 3.00 =-5.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 10 EW -90 0.00

11 EW -50 -1.00

12 EW -660 0.00 =-1.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 13 NS -100 -12.00

14 NS +50 13.00

15 NS +660 0.00 =1.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 16 EW -100 -8.00

17 EW -100 -4.00

18 EW +150 -1.00 =-13.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 19 EW +600 9.00

20 EW +110 0.00

21 EW -170 8.00 =13.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 22 NS +100 3.00

23 NS +170 -2.00

24 NS -450 -1.00 =0.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 25 EW -450 -4.00

26 EW +660 1.00

27 EW -150 -1.00 =-4.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 28 EW -620 -11.00

29 EW -200 6.00

30 EW -50 -2.00 =-7.00

------

WYNIK -6.00

+/- 0.00

------

RAZEM -6.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 1 EW -460 0.00

2 EW +450 0.00

3 EW -110 0.00 =0.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 4 NS +150 3.00

5 NS -200 -5.00

6 NS -1430 -11.00 =-13.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 7 NS +150 1.00

8 NS +920 8.00

9 NS +100 9.00 =13.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 10 NS +110 0.00

11 NS +50 1.00

12 NS +630 -1.00 =0.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 13 EW -660 -2.00

14 EW +490 -6.00

15 EW -660 0.00 =-8.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 16 NS -660 -9.00

17 NS +50 3.00

18 NS -400 -6.00 =-12.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 19 EW -100 -7.00

20 EW +130 0.00

21 EW -650 -4.00 =-11.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 22 EW +120 3.00

23 EW -140 3.00

24 EW -50 -10.00 =-4.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 25 NS +450 4.00

26 NS -660 -1.00

27 NS +150 1.00 =4.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 28 EW -300 -5.00

29 EW -800 -9.00

30 EW -50 -2.00 =-16.00

------

WYNIK -47.00

+/- 0.00

------

RAZEM -47.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 1 EW -480 0.00

2 EW +420 -1.00

3 EW -200 -2.00 =-3.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 4 EW -100 -1.00

5 EW -80 -3.00

6 EW -100 -14.00 =-18.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 7 NS +90 -1.00

8 NS +490 -3.00

9 NS -630 -8.00 =-12.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 10 NS +150 2.00

11 NS -110 -3.00

12 NS +690 1.00 =0.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 13 NS +630 1.00

14 NS -980 -6.00

15 NS +630 -1.00 =-6.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 16 EW +600 8.00

17 EW +140 3.00

18 EW -100 -7.00 =4.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 19 NS -600 -9.00

20 NS -110 0.00

21 NS +170 -8.00 =-17.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 22 EW +120 3.00

23 EW -400 -5.00

24 EW +420 0.00 =-2.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 25 EW -420 -3.00

26 EW +630 0.00

27 EW -50 2.00 =-1.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 28 NS +300 5.00

29 NS +800 9.00

30 NS +50 2.00 =13.00

------

WYNIK -42.00

+/- 0.00

------

RAZEM -42.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 1 NS +480 0.00

2 NS -420 1.00

3 NS +200 2.00 =3.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 4 EW -300 -6.00

5 EW +90 2.00

6 EW +1430 11.00 =7.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 7 EW +100 5.00

8 EW -490 3.00

9 EW +130 -4.00 =4.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 10 NS +90 0.00

11 NS +50 1.00

12 NS +630 -1.00 =0.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 13 NS +600 0.00

14 NS -980 -6.00

15 NS +660 0.00 =-6.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 16 NS +100 8.00

17 NS +130 5.00

18 NS -400 -6.00 =7.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 19 EW -100 -7.00

20 EW +110 0.00

21 EW +100 12.00 =5.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 22 NS -120 -3.00

23 NS +140 -3.00

24 NS +50 10.00 =4.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 25 EW +100 9.00

26 EW +170 -10.00

27 EW -150 -1.00 =-2.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 28 EW +130 6.00

29 EW -300 4.00

30 EW -50 -2.00 =8.00

------

WYNIK 30.00

+/- 0.00

------

RAZEM 30.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 8 B JAGUŚ-S CZERWIK


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 1 EW -480 0.00

2 EW +450 0.00

3 EW -140 -1.00 =-1.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 4 NS +300 6.00

5 NS -90 -2.00

6 NS -1430 -11.00 =-7.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 7 EW -90 1.00

8 EW -490 3.00

9 EW +130 -4.00 =0.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 10 EW -90 0.00

11 EW -170 -4.00

12 EW -630 1.00 =-3.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 13 NS +660 2.00

14 NS +50 13.00

15 NS +500 -4.00 =11.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 16 NS +100 8.00

17 NS -140 -3.00

18 NS +100 7.00 =12.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 19 NS -110 2.00

20 NS -110 0.00

21 NS +600 3.00 =5.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 22 EW +120 3.00

23 EW -620 -9.00

24 EW +300 -4.00 =-10.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 25 NS +420 3.00

26 NS -630 0.00

27 NS +50 -2.00 =1.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 28 EW -620 -11.00

29 EW -620 -5.00

30 EW -100 -3.00 =-19.00

------

WYNIK -11.00

+/- 0.00

------

RAZEM -11.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 1 EW -480 0.00

2 EW +430 0.00

3 EW +110 6.00 =6.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 4 EW -140 -2.00

5 EW -150 -5.00

6 EW +680 -5.00 =-12.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 7 NS +90 -1.00

8 NS +490 -3.00

9 NS -130 4.00 =0.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 10 EW -90 0.00

11 EW +110 3.00

12 EW +100 13.00 =13.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 13 EW -600 0.00

14 EW +460 -7.00

15 EW -660 0.00 =-7.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 16 NS -600 -8.00

17 NS +50 3.00

18 NS +100 7.00 =2.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 19 NS +100 7.00

20 NS -200 -2.00

21 NS +140 -9.00 =-4.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 22 NS +100 3.00

23 NS +170 -2.00

24 NS -450 -1.00 =0.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 25 EW -420 -3.00

26 EW -100 -12.00

27 EW +460 11.00 =-4.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 28 NS -130 -6.00

29 NS +300 -4.00

30 NS +50 2.00 =-8.00

------

WYNIK -14.00

+/- 0.00

------

RAZEM -14.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 1 NS +480 0.00

2 NS -450 0.00

3 NS +140 1.00 =1.00

16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL 4 EW +100 4.00

5 EW +100 2.00

6 EW +1430 11.00 =13.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 7 EW -120 0.00

8 EW -920 -8.00

9 EW -100 -9.00 =-17.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 10 NS +90 0.00

11 NS -110 -3.00

12 NS -100 -13.00 =-16.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 13 EW -600 0.00

14 EW +980 6.00

15 EW -800 -4.00 =2.00

12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL 16 EW +660 9.00

17 EW +140 3.00

18 EW +210 1.00 =13.00

11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL 19 NS -630 -10.00

20 NS -110 0.00

21 NS +650 4.00 =-6.00

15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL 22 NS +100 3.00

23 NS +170 -2.00

24 NS -420 0.00 =1.00

13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL 25 NS +420 3.00

26 NS -620 0.00

27 NS +100 0.00 =3.00

14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL 28 EW -100 0.00

29 EW -300 4.00

30 EW +150 4.00 =8.00

------

WYNIK 2.00

+/- 0.00

------

RAZEM 2.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 11 J JACIUK-J SYNOWIEC 9.5 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 1 EW -450 1.00

2 EW -100 -11.00

3 EW -100 1.00 =-9.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 4 EW -150 -3.00

5 EW +200 5.00

6 EW +1430 11.00 =13.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 7 EW -90 1.00

8 EW -490 3.00

9 EW +630 8.00 =12.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 10 EW -90 0.00

11 EW -50 -1.00

12 EW -630 1.00 =0.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 13 EW -660 -2.00

14 EW -50 -13.00

15 EW -500 4.00 =-11.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 16 EW +600 8.00

17 EW -50 -3.00

18 EW -100 -7.00 =-2.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 19 EW +630 10.00

20 EW +110 0.00

21 EW -650 -4.00 =6.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 22 EW +110 3.00

23 EW 4 pasy 6.00

24 EW +590 4.00 =13.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 25 EW -200 3.00

26 EW +650 1.00

27 EW -150 -1.00 =3.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 28 EW -100 0.00

29 EW -500 -2.00

30 EW +110 3.00 =1.00

------

WYNIK 26.00

+/- 0.00

------

RAZEM 26.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 12 J KORASADOWICZ-A WITUSZYŃSKI 3.0 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 1 NS +460 0.00

2 NS -450 0.00

3 NS +110 0.00 =0.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 4 NS +100 1.00

5 NS +80 3.00

6 NS +100 14.00 =13.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 7 NS -100 -5.00

8 NS +490 -3.00

9 NS -130 4.00 =-4.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 10 NS +90 0.00

11 NS +170 4.00

12 NS +630 -1.00 =3.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 13 NS +600 0.00

14 NS -460 7.00

15 NS +660 0.00 =7.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 16 NS -660 -9.00

17 NS -140 -3.00

18 NS -210 -1.00 =-13.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 19 NS -600 -9.00

20 NS +200 8.00

21 NS +1100 11.00 =10.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 22 NS +100 3.00

23 NS +620 9.00

24 NS -420 0.00 =12.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 25 NS +170 -4.00

26 NS -620 0.00

27 NS +150 1.00 =-3.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 28 NS +620 11.00

29 NS +200 -6.00

30 NS +50 2.00 =7.00

------

WYNIK 32.00

+/- 0.00

------

RAZEM 32.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 13 J JĘDRZEJEC-J MARCINKOWSKI 2.5 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 1 EW -420 2.00

2 EW +450 0.00

3 EW -140 -1.00 =1.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 4 EW +100 4.00

5 EW -90 -3.00


6 EW +1430 11.00 =12.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 7 EW +100 5.00

8 EW -490 3.00

9 EW +180 -3.00 =5.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 10 EW -110 0.00

11 EW -50 -1.00

12 EW -630 1.00 =0.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 13 EW -630 -1.00

14 EW +980 6.00

15 EW -630 1.00 =6.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 16 EW -100 -8.00

17 EW -130 -5.00

18 EW +400 6.00 =-7.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 19 EW +110 -2.00

20 EW +110 0.00

21 EW -600 -3.00 =-5.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 22 EW -100 -3.00

23 EW -170 2.00

24 EW +450 1.00 =0.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 25 EW -420 -3.00

26 EW +620 0.00

27 EW -100 0.00 =-3.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 28 EW +510 12.00

29 EW -620 -5.00

30 EW +250 6.00 =13.00

------

WYNIK 22.00

+/- 0.00

------

RAZEM 22.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 14 A FIGIEL-J KUBIK 3.0 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 1 NS +450 -1.00

2 NS +50 10.00

3 NS -600 -12.00 =-3.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 4 NS +110 2.00

5 NS +50 2.00

6 NS +200 14.00 =13.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 7 NS +120 0.00

8 NS +490 -3.00

9 NS -630 -8.00 =-11.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 10 NS +90 0.00

11 NS +50 1.00

12 NS +660 0.00 =1.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 13 NS +660 2.00


14 NS -490 6.00

15 NS +660 0.00 =8.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 16 NS -600 -8.00

17 NS -140 -3.00

18 NS +100 7.00 =-4.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 19 NS +100 7.00

20 NS -110 0.00

21 NS -100 -12.00 =-5.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 22 NS -120 -3.00

23 NS +620 9.00

24 NS -300 4.00 =10.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 25 NS +420 3.00

26 NS +100 12.00

27 NS -460 -11.00 =4.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 28 NS +100 0.00

29 NS +300 -4.00

30 NS -150 -4.00 =-8.00

------

WYNIK 5.00

+/- 0.00

------

RAZEM 5.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 15 E WAGNER-R HARDYK 4.0 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 1 EW -480 0.00

2 EW +450 0.00

3 EW -500 -9.00 =-9.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 4 EW +200 6.00

5 EW +300 7.00

6 EW -200 -14.00 =-1.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 7 EW -150 -1.00

8 EW -920 -8.00

9 EW -100 -9.00 =-18.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 10 EW -150 -2.00

11 EW +110 3.00

12 EW -690 -1.00 =0.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 13 EW -600 0.00

14 EW +980 6.00

15 EW -660 0.00 =6.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 16 EW -100 -8.00

17 EW +140 3.00

18 EW -100 -7.00 =-12.00

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 19 EW -100 -7.00

20 EW +200 2.00

21 EW -140 9.00 =4.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 22 EW -100 -3.00

23 EW -170 2.00

24 EW +420 0.00 =-1.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 25 EW -200 3.00

26 EW +800 5.00

27 EW +550 12.00 =13.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 28 EW +200 7.00

29 EW -200 6.00

30 EW +50 1.00 =13.00

------

WYNIK -5.00

+/- 0.00

------

RAZEM -5.00


KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski


JESIEŃ 11 IMPY


WYNIKI PARY NR 16 J NIEMIEC-K KALITA 6.5 SL


PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

9 P SAWINIAK-H LEŚNIAK 1.5 SL 1 NS +480 0.00

2 NS -430 0.00

3 NS -110 -6.00 =-6.00

10 H WRóBEL-R SAMOJEDNY 3.0 SL 4 NS -100 -4.00

5 NS -100 -2.00

6 NS -1430 -11.00 =-17.00

1 R ZWONEK-S KUŚMIERZ 1.0 SL/ 7 NS +120 0.00

8 NS +920 8.00

9 NS -690 -9.00 =-1.00

2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA /SL 10 NS -100 -5.00

11 NS +100 3.00

12 NS +690 1.00 =-1.00

3 B NAZAREWICZ-J WITUSZYŃSKI 3.0 SL 13 NS +600 0.00

14 NS -980 -6.00

15 NS +660 0.00 =-6.00

4 A BREWCZYŃSKI-P JAGUŚ 5.0 SL 16 NS +100 8.00

17 NS +100 4.00

18 NS -150 1.00 =13.00

5 E WARECKI-H MIZERKIEWICZ 1.5 SL/ 19 NS +100 7.00

20 NS -130 0.00

21 NS +650 4.00 =11.00

6 Z CYSEWSKI-Z URBAŃCZYK 5.5 SL 22 NS -120 -3.00

23 NS +400 5.00

24 NS -420 0.00 =2.00

7 D WARZECHA-M KOLCZOK 6.5 SL 25 NS -100 -9.00

26 NS -170 10.00

27 NS +150 1.00 =2.00

8 B JAGUŚ-S CZERWIK 28 NS +620 11.00

29 NS +620 5.00

30 NS +100 3.00 =13.00

------

WYNIK 10.00

+/- 0.00

------

RAZEM 10.00