KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 1  B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       1  NS   +170        0.00

                                                2  NS        -140   3.00

                                                3  NS   +450        7.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL    4  NS        -620   0.00

                                                5  NS        -460   1.00

                                                6  NS        -600   5.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL       7  EW   -690        5.00

                                                8  EW   -450        5.00

                                                9  EW   -200        2.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      10  EW        +750   8.00

                                               11  EW        +180  10.00

                                               12  EW        +100   4.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL      13  EW   -720        1.00

                                               14  EW         +50   5.00

                                               15  EW        +120   7.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL      16  NS   +600       10.00

                                               17  NS        -150   8.00

                                               18  NS    +50        1.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL      19  EW   -990        6.00

                                               20  EW        +140   7.00

                                               21  EW   -140        2.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL      22  EW   -200        0.00

                                               23  EW        +600   1.00

                                               24  EW    -50        4.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL      25  EW        +680   6.00

                                               26  EW   -110        5.00

                                               27  EW         +50   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    117.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    117.00

                                                                %= 43.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 2  Z Tymków-R Zając             14.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL       1  EW   -170       10.00

                                                2  EW        +140   7.00

                                                3  EW   -450        3.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       4  EW        +600   7.00

                                                5  EW        +460   9.00

                                                6  EW        +800  10.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL       7  EW   -660        8.00

                                                8  EW   -450        5.00

                                                9  EW        +300  10.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL      10  NS        -750   2.00

                                               11  NS   +100       10.00

                                               12  NS        -200   0.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL      13  NS   +690        5.00

                                               14  NS        -110   2.00

                                               15  NS         -90   7.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL   16  NS        -110   1.00

                                               17  NS        -610   0.00

                                               18  NS   +110       10.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ      19  NS  +1010        7.00

                                               20  NS        -200   0.00

                                               21  NS   +140        8.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL      22  NS        -300   2.00

                                               23  NS        -600   9.00

                                               24  NS        -980   1.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL      25  NS        -680   4.00

                                               26  NS        -100   2.00

                                               27  NS   +140       10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    149.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    149.00

                                                                %= 55.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 3  M Kostur-K Zieliński          8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL       1  NS   +460        4.00

                                                2  NS        -140   3.00

                                                3  NS   +450        7.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       4  NS        -600   3.00

                                                5  NS        -460   1.00

                                                6  NS        -800   0.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL       7  EW   -720        1.00

                                                8  EW   -480        0.00

                                                9  EW         +50   5.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL      10  NS        -750   2.00

                                               11  NS        -180   0.00

                                               12  NS        -100   6.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL      13  EW   -690        5.00

                                               14  EW   -110        0.00

                                               15  EW        +120   7.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL      16  EW   -100        5.00

                                               17  EW         +50   0.00

                                               18  EW   -100        4.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL      19  EW         +50  10.00

                                               20  EW   -300        0.00

                                               21  EW   -140        2.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ      22  EW        +620  10.00

                                               23  EW        +650   8.00

                                               24  EW        +980   9.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL   25  EW        +680   6.00

                                               26  EW        +140  10.00

                                               27  EW        +420  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    118.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    118.00

                                                                %= 43.70

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 4  K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       1  EW   -460        6.00

                                                2  EW        +140   7.00

                                                3  EW   -450        3.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL       4  EW        +170   4.00

                                                5  EW        +400   4.00

                                                6  EW        +600   5.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ       7  NS   +690        5.00

                                                8  NS   +450        5.00

                                                9  NS         -50   5.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL      10  NS   +650        9.00

                                               11  NS        -110   3.00

                                               12  NS    +50        8.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL      13  NS   +500        0.00

                                               14  NS         -50   5.00

                                               15  NS         -90   7.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL      16  EW   -100        5.00

                                               17  EW        +490   6.00

                                               18  EW   -100        4.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL      19  EW  -1010        3.00

                                               20  EW        +140   7.00

                                               21  EW        +100   8.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL      22  NS   +200       10.00

                                               23  NS        -600   9.00

                                               24  NS    +50        6.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL      25  EW        +680   6.00

                                               26  EW   -630        0.00

                                               27  EW        +100   8.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    148.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    148.00

                                                                %= 54.81

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 5  A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL       1  NS   +490        9.00

                                                2  NS        -530   0.00

                                                3  NS   +420        1.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL       4  NS        -170   6.00

                                                5  NS        -400   6.00

                                                6  NS        -600   5.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL    7  NS        -400   0.00

                                                8  NS   +420        0.00

                                                9  NS   +500       10.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL      10  NS        -750   2.00

                                               11  NS    +50        7.00

                                               12  NS        -140   3.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      13  NS   +690        5.00

                                               14  NS   +110       10.00

                                               15  NS        -120   3.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL      16  EW   -600        0.00

                                               17  EW        +150   2.00

                                               18  EW    -50        9.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL      19  EW  -1510        0.00

                                               20  EW   -200        2.00

                                               21  EW   -100        6.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL      22  EW   -100        3.00

                                               23  EW        +650   8.00

                                               24  EW   -100        1.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      25  EW        +680   6.00

                                               26  EW        +100   8.00

                                               27  EW   -140        0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    112.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    112.00

                                                                %= 41.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 6  A Bacik-T Nędzi               8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL       1  EW   -490        1.00

                                                2  EW        +530  10.00

                                                3  EW   -420        9.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ       4  EW   -100        0.00

                                                5  EW        +430   6.00

                                                6  EW        +140   2.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL       7  NS   +720        9.00

                                                8  NS   +450        5.00

                                                9  NS        -100   2.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL      10  EW   -650        1.00

                                               11  EW        +110   7.00

                                               12  EW    -50        2.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL      13  NS   +720        9.00

                                               14  NS         -50   5.00

                                               15  NS        -120   3.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      16  NS   +100        5.00

                                               17  NS         -50  10.00

                                               18  NS   +100        6.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL   19  EW   -980        8.00

                                               20  EW   -100        4.00

                                               21  EW        +110  10.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL      22  EW   -100        3.00

                                               23  EW        +650   8.00

                                               24  EW        +450   6.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL      25  NS        -680   4.00

                                               26  NS   +200        8.00

                                               27  NS         -50   6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    149.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    149.00

                                                                %= 55.19

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 7  W Kaczyński-A Malczewski          NZ  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL       1  NS   +460        4.00

                                                2  NS   +130       10.00

                                                3  NS   +420        1.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL       4  NS   +100       10.00

                                                5  NS        -430   4.00

                                                6  NS        -140   8.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL       7  EW   -690        5.00

                                                8  EW   -450        5.00

                                                9  EW         +50   5.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL      10  EW   -650        1.00

                                               11  EW        +110   7.00

                                               12  EW   -140        0.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL   13  NS   +720        9.00

                                               14  NS        -140   0.00

                                               15  NS   +100       10.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL      16  NS        -110   1.00

                                               17  NS        -490   4.00

                                               18  NS    +50        1.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      19  EW  -1010        3.00

                                               20  EW        +200  10.00

                                               21  EW   -140        2.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      22  NS        -620   0.00

                                               23  NS        -650   2.00

                                               24  NS        -980   1.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL      25  EW        +650   0.00

                                               26  EW   -110        5.00

                                               27  EW         +50   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    112.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    112.00

                                                                %= 41.48

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 8  P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ       1  EW   -460        6.00

                                                2  EW   -130        0.00

                                                3  EW   -420        9.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL       4  EW        +600   7.00

                                                5  EW        +170   0.00

                                                6  EW        +630   8.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL       7  NS   +720        9.00

                                                8  NS   +480       10.00

                                                9  NS         -50   5.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL   10  EW        +130   4.00

                                               11  EW    -50        3.00

                                               12  EW        +140   7.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      13  EW   -690        5.00

                                               14  EW        +110   8.00

                                               15  EW         +90   3.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL      16  EW   -200        2.00

                                               17  EW        +490   6.00

                                               18  EW   -100        4.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL      19  NS   +990        4.00

                                               20  NS        -140   3.00

                                               21  NS   +140        8.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL      22  NS   +100        7.00

                                               23  NS        -650   2.00

                                               24  NS   +100        9.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL      25  NS        -680   4.00

                                               26  NS   +630       10.00

                                               27  NS        -100   2.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    145.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    145.00

                                                                %= 53.70

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 9  I Płocha-B Chycki             5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL       1  NS   +460        4.00

                                                2  NS   +100        7.00

                                                3  NS   +450        7.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL       4  NS        -600   3.00

                                                5  NS        -170  10.00

                                                6  NS        -630   2.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL       7  EW   -720        1.00

                                                8  EW   -450        5.00

                                                9  EW        +100   8.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      10  EW        +750   8.00

                                               11  EW   -100        0.00

                                               12  EW        +200  10.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL      13  EW   -660        8.00

                                               14  EW    -50        2.00

                                               15  EW        +200  10.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL      16  NS   +100        5.00

                                               17  NS        -490   4.00

                                               18  NS   +100        6.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL      19  NS  +1510       10.00

                                               20  NS   +200        8.00

                                               21  NS   +100        4.00

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL   22  NS        -100   4.00

                                               23  NS        -620   6.00

                                               24  NS   +100        9.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ      25  NS        -650  10.00

                                               26  NS   +110        5.00

                                               27  NS         -50   6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    162.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    162.00

                                                                %= 60.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 10  M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL       1  EW   -460        6.00

                                                2  EW   -100        3.00

                                                3  EW   -450        3.00

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL       4  EW        +130   2.00

                                                5  EW        +200   2.00

                                                6  EW        +130   0.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL       7  NS   +690        5.00

                                                8  NS   +450        5.00

                                                9  NS   +200        8.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL      10  EW        +750   8.00

                                               11  EW    -50        3.00

                                               12  EW        +140   7.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL      13  EW   -500       10.00

                                               14  EW         +50   5.00

                                               15  EW         +90   3.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ      16  EW        +110   9.00

                                               17  EW        +490   6.00

                                               18  EW    -50        9.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      19  NS         -50   0.00

                                               20  NS   +300       10.00

                                               21  NS   +140        8.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      22  EW        +300   8.00

                                               23  EW        +600   1.00

                                               24  EW        +980   9.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL      25  EW        +680   6.00

                                               26  EW   -200        2.00

                                               27  EW         +50   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    142.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    142.00

                                                                %= 52.59

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 11  I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL    1  NS   +490        9.00

                                                2  NS   +100        7.00

                                                3  NS   +450        7.00

  10 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL       4  NS        -130   8.00

                                                5  NS        -200   8.00

                                                6  NS        -130  10.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL       7  NS   +660        2.00

                                                8  NS   +450        5.00

                                                9  NS        -300   0.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ      10  NS   +650        9.00

                                               11  NS        -110   3.00

                                               12  NS   +140       10.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL      13  NS   +660        2.00

                                               14  NS    +50        8.00

                                               15  NS        -200   0.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL      16  NS   +200        8.00

                                               17  NS        -490   4.00

                                               18  NS   +100        6.00

   4 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL      19  NS  +1010        7.00

                                               20  NS        -140   3.00

                                               21  NS        -100   2.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL      22  NS   +100        7.00

                                               23  NS        -650   2.00

                                               24  NS        -450   4.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL      25  NS        -680   4.00

                                               26  NS   +110        5.00

                                               27  NS         -50   6.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    146.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    146.00

                                                                %= 54.07

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Barometr 5 JESIENNY

Katowice 8.11.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 12  K Wójciak-A Kaczmarczyk       4.0 NZ/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL       1  EW   -490        1.00

                                                2  EW   -100        3.00

                                                3  EW   -450        3.00

   1 B Procyk-J Wołodkiewicz       6.5 SL       4  EW        +620  10.00

                                                5  EW        +460   9.00

                                                6  EW        +600   5.00

   5 A Geisler-J Szwachuła         6.5 SL       7  EW        +400  10.00

                                                8  EW   -420       10.00

                                                9  EW   -500        0.00

   8 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL      10  NS        -130   6.00

                                               11  NS    +50        7.00

                                               12  NS        -140   3.00

   7 W Kaczyński-A Malczewski          NZ      13  EW   -720        1.00

                                               14  EW        +140  10.00

                                               15  EW   -100        0.00

   2 Z Tymków-R Zając             14.0 SL      16  EW        +110   9.00

                                               17  EW        +610  10.00

                                               18  EW   -110        0.00

   6 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL      19  NS   +980        2.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS        -110   0.00

   9 I Płocha-B Chycki             5.0 SL      22  EW        +100   6.00

                                               23  EW        +620   4.00

                                               24  EW   -100        1.00

   3 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL      25  NS        -680   4.00

                                               26  NS        -140   0.00

                                               27  NS        -420   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    120.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    120.00

                                                                %= 44.44