KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 1  R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL    1  EW   -100        4.00

                                                2  EW   -690        0.00

                                                3  EW   -500        0.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       4  NS        -660   4.00

                                                5  NS        -460   0.00

                                                6  NS   +170        7.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL       7  EW   -640       11.00

                                                8  EW        +170   1.00

                                                9  EW        +200  12.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      10  NS        -500  12.00

                                               11  NS   +170       12.00

                                               12  NS        -420   8.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      13  EW        +200  13.00

                                               14  EW        +150  12.00

                                               15  EW        +400   5.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      16  EW        +140  12.00

                                               17  EW        +490  14.00

                                               18  EW        +490   8.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      19  NS        -100   2.00

                                               20  NS   +200       14.00

                                               21  NS        -100   1.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      22  NS        -620   6.00

                                               23  NS    +90        8.00

                                               24  NS        -110   1.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      25  EW   -150        6.00

                                               26  EW   -110        8.00

                                               27  EW   -490        4.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      28  NS        -130   9.00

                                               29  NS        -170   8.00

                                               30  NS        -170   3.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      31  NS        -130   4.00

                                               32  NS        -100   7.00

                                               33  NS        -100   8.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      34  NS        -110   8.00

                                               35  NS   +430        7.00

                                               36  NS        -800   0.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   37  EW        +300  14.00

                                               38  EW         +50  11.00

                                               39  EW        +140   8.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      40  EW        +140  12.00

                                               41  EW         +50   3.00

                                               42  EW       +1440  12.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      43  EW        +120   7.00

                                               44  EW   -150       10.00

                                               45  EW        +120   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    316.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    316.00

                                                                %= 50.16

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 2  M Kruk-J Ples                 3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL       1  EW         +50   8.00

                                                2  EW   -140        7.00

                                                3  EW   -110        9.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL    4  EW        +650   3.00

                                                5  EW        +170   4.00

                                                6  EW   -170        7.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL    7  NS   +640        3.00

                                                8  NS        -170  13.00

                                                9  NS        -200   2.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      10  EW        +620   7.00

                                               11  EW   -100        6.00

                                               12  EW       +1040  14.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      13  NS   +110       10.00

                                               14  NS    +50        9.00

                                               15  NS   +100       14.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      16  EW         +50   6.00

                                               17  EW        +130   2.00

                                               18  EW        +450   2.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      19  EW   -130       10.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW   -110        8.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      22  NS        -650   3.00

                                               23  NS        -120   4.00

                                               24  NS    +50        6.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   25  NS        -100   1.00

                                               26  NS        -930   0.00

                                               27  NS   +490       10.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      28  EW   -100        1.00

                                               29  EW        +170   6.00

                                               30  EW    -50        3.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      31  NS        -130   4.00

                                               32  NS        -200   2.00

                                               33  NS        -480   1.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      34  NS        -170   2.00

                                               35  NS         -50   0.00

                                               36  NS        -200   2.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      37  NS   +150        4.00

                                               38  NS         -50   3.00

                                               39  NS        -400   0.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      40  EW        +110   7.00

                                               41  EW        +100   9.00

                                               42  EW        +690   1.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      43  EW    -50        0.00

                                               44  EW        +100  13.00

                                               45  EW        +630  14.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    248.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    248.00

                                                                %= 39.37

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 3  S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       1  EW        +590  14.00

                                                2  EW   -140        7.00

                                                3  EW   -140        6.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL    4  EW        +660  10.00

                                                5  EW        +420   9.00

                                                6  EW   -420        0.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL    7  EW   -690        1.00

                                                8  EW        +170   1.00

                                                9  EW         +50   5.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      10  NS        -620   7.00

                                               11  NS   +100        8.00

                                               12  NS       -1040   0.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      13  EW        +100   8.00

                                               14  EW   -110        0.00

                                               15  EW        +400   5.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      16  NS         -50   8.00

                                               17  NS        -460   4.00

                                               18  NS    +50       14.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   19  EW        +100  12.00

                                               20  EW   -200        0.00

                                               21  EW        +100  13.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      22  EW   -110        2.00

                                               23  EW   -140        2.00

                                               24  EW    -50        8.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      25  NS   +400       10.00

                                               26  NS   +140        9.00

                                               27  NS   +420        0.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      28  NS        -400   6.00

                                               29  NS        -800   0.00

                                               30  NS        -180   0.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      31  EW   -170        0.00

                                               32  EW   -200        0.00

                                               33  EW        +480  13.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      34  NS    +50       13.00

                                               35  NS   +490       14.00

                                               36  NS        -120   4.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      37  NS        -100   2.00

                                               38  NS         -50   3.00

                                               39  NS   +100       12.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      40  NS    +50       11.00

                                               41  NS        -100   5.00

                                               42  NS       -1370   8.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      43  EW         +80   2.00

                                               44  EW   -620        5.00

                                               45  EW        +200  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    271.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    271.00

                                                                %= 43.02

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 4  J Ujma-A Sejud                8.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL       1  EW   -100        4.00

                                                2  EW        +100  13.00

                                                3  EW   -110        9.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL       4  EW        +650   3.00

                                                5  EW    -50        2.00

                                                6  EW   -170        7.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL       7  EW   -640       11.00

                                                8  EW        +300   4.00

                                                9  EW         +50   5.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   10  EW        +650  13.00

                                               11  EW         +50  10.00

                                               12  EW        +420   6.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      13  NS        -100   6.00

                                               14  NS   +110       14.00

                                               15  NS        -400   9.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      16  EW        +100  10.00

                                               17  EW        +460  10.00

                                               18  EW        +800  12.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   19  NS   +400        9.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS   +140       10.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      22  EW        +650  11.00

                                               23  EW        +120  10.00

                                               24  EW    -50        8.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      25  EW   -130        8.00

                                               26  EW   -200        2.00

                                               27  EW   -450       11.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      28  NS        -500   1.00

                                               29  NS        -170   8.00

                                               30  NS         -90   8.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      31  NS    +50        9.00

                                               32  NS   +110       12.00

                                               33  NS        -230   6.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   34  EW        +110   6.00

                                               35  EW   -430        7.00

                                               36  EW        +800  14.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      37  NS  +1440       11.00

                                               38  NS   +140       10.00

                                               39  NS   +630       14.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      40  NS        -170   0.00

                                               41  NS         -50  11.00

                                               42  NS        -690  13.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      43  NS        -120   7.00

                                               44  NS   +750       14.00

                                               45  NS        -200   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    378.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    378.00

                                                                %= 60.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 5  R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL       1  NS   +100       10.00

                                                2  NS   +140        7.00

                                                3  NS   +200       11.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL       4  EW        +660  10.00

                                                5  EW        +420   9.00

                                                6  EW   -170        7.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL       7  EW   -200       14.00

                                                8  EW        +590  13.00

                                                9  EW        +100   8.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      10  EW        +620   7.00

                                               11  EW    -50        8.00

                                               12  EW        +420   6.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   13  EW   -130        2.00

                                               14  EW    -50        5.00

                                               15  EW        +430  14.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      16  NS        -100   4.00

                                               17  NS        -460   4.00

                                               18  NS        -800   2.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      19  EW        +670  14.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW        +100  13.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      22  NS        -650   3.00

                                               23  NS        -200   1.00

                                               24  NS   +140       11.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      25  EW   -400        4.00

                                               26  EW   -140        5.00

                                               27  EW   -420       14.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      28  EW        +430  10.00

                                               29  EW        +170   6.00

                                               30  EW   -100        0.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      31  NS   +100       12.00

                                               32  NS         -50  10.00

                                               33  NS    +50       12.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      34  NS        -400   0.00

                                               35  NS   +460       11.00

                                               36  NS   +100       10.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      37  EW   -150       10.00

                                               38  EW         +50  11.00

                                               39  EW        +400  14.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   40  NS        -140   2.00

                                               41  NS         -50  11.00

                                               42  NS       -1440   2.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   43  NS        -120   7.00

                                               44  NS        -100   1.00

                                               45  NS        -200   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    347.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    347.00

                                                                %= 55.08

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 6  J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL       1  NS   +300       14.00

                                                2  NS   +620       12.00

                                                3  NS         -50   1.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL       4  NS        -660   4.00

                                                5  NS        -420   5.00

                                                6  NS   +170        7.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       7  EW   -690        1.00

                                                8  EW        +590  13.00

                                                9  EW        +150  10.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   10  EW        +650  13.00

                                               11  EW        +100  13.00

                                               12  EW        +420   6.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      13  EW        +100   8.00

                                               14  EW   -100        2.00

                                               15  EW        +420  10.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   16  EW        +730  14.00

                                               17  EW        +130   2.00

                                               18  EW        +510  10.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      19  NS        -670   0.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS        -100   1.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      22  EW        +800  14.00

                                               23  EW   -100        4.00

                                               24  EW        +110  13.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      25  NS   +530       14.00

                                               26  NS   +730       14.00

                                               27  NS   +980       14.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      28  EW        +500  13.00

                                               29  EW        +170   6.00

                                               30  EW         +90   6.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   31  EW        +130  10.00

                                               32  EW        +100   7.00

                                               33  EW        +100   6.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      34  NS        -150   4.00

                                               35  NS   +170        2.00

                                               36  NS         -90   6.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      37  NS  +1370        6.00

                                               38  NS   +140       10.00

                                               39  NS        -110   8.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      40  EW    -50        3.00

                                               41  EW        +100   9.00

                                               42  EW       +1370   6.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      43  NS    +50       14.00

                                               44  NS        -100   1.00

                                               45  NS        -630   0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    342.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    342.00

                                                                %= 54.29

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 7  Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL       1  NS        -590   0.00

                                                2  NS   +140        7.00

                                                3  NS   +140        8.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL       4  NS        -660   4.00

                                                5  NS        -420   5.00

                                                6  NS   +140        0.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL    7  NS   +680        8.00

                                                8  NS        -420   6.00

                                                9  NS   +110       12.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   10  EW        +500   2.00

                                               11  EW   -170        2.00

                                               12  EW        +420   6.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      13  EW   -500        0.00

                                               14  EW        +100   8.00

                                               15  EW    -50        2.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      16  EW         +50   6.00

                                               17  EW        +430   6.00

                                               18  EW        +990  14.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   19  EW   -400        5.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW   -100       10.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      22  NS        -800   0.00

                                               23  NS   +100       10.00

                                               24  NS        -110   1.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      25  EW   -420        2.00

                                               26  EW        +140  12.00

                                               27  EW   -450       11.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      28  NS        -500   1.00

                                               29  NS        -170   8.00

                                               30  NS        -170   3.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      31  EW   -100        2.00

                                               32  EW         +50   4.00

                                               33  EW    -50        2.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      34  EW        +170  12.00

                                               35  EW         +50  14.00

                                               36  EW        +200  12.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      37  NS  +1440       11.00

                                               38  NS   +140       10.00

                                               39  NS        -200   4.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      40  NS        -120   4.00

                                               41  NS        -200   1.00

                                               42  NS       -1370   8.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      43  EW        +120   7.00

                                               44  EW   -750        0.00

                                               45  EW        +200  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    268.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    268.00

                                                                %= 42.54

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 8  U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL       1  EW   -100        4.00

                                                2  EW   -140        7.00

                                                3  EW   -200        3.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL       4  NS        -650  11.00

                                                5  NS    +50       12.00

                                                6  NS   +170        7.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL       7  NS   +680        8.00

                                                8  NS        -420   6.00

                                                9  NS       -2000   0.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      10  NS        -620   7.00

                                               11  NS   +420       14.00

                                               12  NS        -420   8.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      13  EW   -110        4.00

                                               14  EW    -50        5.00

                                               15  EW   -100        0.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      16  EW   -200        1.00

                                               17  EW        +130   2.00

                                               18  EW        +480   5.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      19  EW   -430        0.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW   -170        1.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   22  EW   -200        0.00

                                               23  EW   -400        0.00

                                               24  EW   -200        0.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      25  NS   +420       12.00

                                               26  NS        -140   2.00

                                               27  NS   +450        3.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      28  EW   -100        1.00

                                               29  EW        +200  12.00

                                               30  EW        +140   8.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      31  NS    +50        9.00

                                               32  NS        -150   4.00

                                               33  NS    +50       12.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      34  EW        +150  10.00

                                               35  EW   -170       12.00

                                               36  EW         +90   8.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      37  EW        +100  12.00

                                               38  EW         +50  11.00

                                               39  EW   -100        2.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   40  NS    +50       11.00

                                               41  NS        -200   1.00

                                               42  NS       -1370   8.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   43  NS        -120   7.00

                                               44  NS   +150        4.00

                                               45  NS        -120  14.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    276.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    276.00

                                                                %= 43.81

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 9  K Cios-J Michałek            25.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL       1  NS         -50   6.00

                                                2  NS   +140        7.00

                                                3  NS   +110        5.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL       4  EW        +660  10.00

                                                5  EW        +420   9.00

                                                6  EW   -170        7.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL       7  NS   +200        0.00

                                                8  NS        -590   1.00

                                                9  NS        -100   6.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      10  NS   +200       14.00

                                               11  NS        -100   1.00

                                               12  NS        -140  14.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      13  NS        -200   1.00

                                               14  NS        -110   4.00

                                               15  NS        -420   4.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      16  EW         +50   6.00

                                               17  EW        +460  10.00

                                               18  EW    -50        0.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      19  EW   -400        5.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW   -130        6.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   22  EW        +620   8.00

                                               23  EW    -90        6.00

                                               24  EW        +110  13.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   25  EW        +100  13.00

                                               26  EW   -140        5.00

                                               27  EW   -460        8.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      28  NS   +100       13.00

                                               29  NS        -200   2.00

                                               30  NS        -140   6.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   31  EW        +140  14.00

                                               32  EW        +300  14.00

                                               33  EW        +450  10.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      34  NS        -110   8.00

                                               35  NS   +460       11.00

                                               36  NS   +100       10.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      37  EW  -1440        3.00

                                               38  EW   -140        4.00

                                               39  EW        +200  10.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      40  EW        +170  14.00

                                               41  EW         +50   3.00

                                               42  EW        +690   1.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      43  NS        -150   1.00

                                               44  NS   +620        9.00

                                               45  NS        -150  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    320.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    320.00

                                                                %= 50.79

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 10  P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL       1  NS        -300   3.00

                                                2  NS   +140        7.00

                                                3  NS   +200       11.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL       4  NS        -660   4.00

                                                5  NS        -420   5.00

                                                6  NS   +420       14.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       7  EW   -680        6.00

                                                8  EW        +420   8.00

                                                9  EW   -110        2.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      10  NS        -650   1.00

                                               11  NS        -100   1.00

                                               12  NS        -420   8.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      13  NS        -100   6.00

                                               14  NS        -400   0.00

                                               15  NS        -420   4.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      16  NS   +200       13.00

                                               17  NS        -460   4.00

                                               18  NS        -480   9.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      19  EW   -400        5.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW   -140        4.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      22  EW        +300   6.00

                                               23  EW        +200  13.00

                                               24  EW    -50        8.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      25  EW        +100  13.00

                                               26  EW        +930  14.00

                                               27  EW   -490        4.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   28  EW        +130   5.00

                                               29  EW   -100        0.00

                                               30  EW    -50        3.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      31  NS        -140   0.00

                                               32  NS        -300   0.00

                                               33  NS        -450   4.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      34  EW    -50        1.00

                                               35  EW   -430        7.00

                                               36  EW   -200        0.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   37  NS        -300   0.00

                                               38  NS         -50   3.00

                                               39  NS        -140   6.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      40  EW    -50        3.00

                                               41  EW        +200  13.00

                                               42  EW       +1370   6.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      43  EW        +120   7.00

                                               44  EW        +100  13.00

                                               45  EW        +200  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    262.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    262.00

                                                                %= 41.59

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 11  J Piątek-D Burek              6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL       1  EW   -300        0.00

                                                2  EW   -620        2.00

                                                3  EW         +50  13.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL       4  NS   +100       14.00

                                                5  NS   +100       14.00

                                                6  NS   +170        7.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL       7  NS   +640        3.00

                                                8  NS        -300  10.00

                                                9  NS         -50   9.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      10  EW        +620   7.00

                                               11  EW   -420        0.00

                                               12  EW        +420   6.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      13  NS   +500       14.00

                                               14  NS        -100   6.00

                                               15  NS    +50       12.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   16  NS        -140   2.00

                                               17  NS        -490   0.00

                                               18  NS        -490   6.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      19  NS   +400        9.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS   +170       13.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      22  EW        +650  11.00

                                               23  EW        +200  13.00

                                               24  EW   -140        3.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      25  EW         +50  10.00

                                               26  EW   -100       10.00

                                               27  EW   -490        4.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      28  EW        +400   8.00

                                               29  EW        +800  14.00

                                               30  EW        +180  14.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   31  EW        +130  10.00

                                               32  EW        +100   7.00

                                               33  EW    -50        2.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   34  NS    +50       13.00

                                               35  NS   +430        7.00

                                               36  NS   +200       14.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      37  EW  -1440        3.00

                                               38  EW   -200        0.00

                                               39  EW        +100   4.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      40  NS        -110   7.00

                                               41  NS        -100   5.00

                                               42  NS        -690  13.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      43  EW        +150  13.00

                                               44  EW   -620        5.00

                                               45  EW        +150   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    347.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    347.00

                                                                %= 55.08

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 12  M Morawiec-S Makuch           2.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL    1  EW        +300  11.00

                                                2  EW   -140        7.00

                                                3  EW   -200        3.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL       4  EW        +660  10.00

                                                5  EW        +420   9.00

                                                6  EW   -140       14.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL       7  NS   +680        8.00

                                                8  NS        -420   6.00

                                                9  NS   +430       14.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      10  NS        -620   7.00

                                               11  NS    +50        6.00

                                               12  NS        -420   8.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      13  EW        +200  13.00

                                               14  EW        +110  10.00

                                               15  EW        +420  10.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      16  NS   +200       13.00

                                               17  NS        -130  12.00

                                               18  NS        -480   9.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      19  NS   +130        4.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS   +110        6.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      22  NS        -170  10.00

                                               23  NS        -100   6.00

                                               24  NS   +140       11.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      25  EW   -530        0.00

                                               26  EW   -730        0.00

                                               27  EW   -980        0.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   28  EW        +130   5.00

                                               29  EW        +170   6.00

                                               30  EW        +170  11.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      31  EW    -50        5.00

                                               32  EW   -110        2.00

                                               33  EW        +230   8.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   34  EW        +110   6.00

                                               35  EW   -420       10.00

                                               36  EW   -100        4.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      37  NS  +1440       11.00

                                               38  NS   +200       14.00

                                               39  NS        -100  10.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      40  EW        +110   7.00

                                               41  EW         +50   3.00

                                               42  EW       +1440  12.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      43  NS         -80  12.00

                                               44  NS   +620        9.00

                                               45  NS        -200   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    352.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    352.00

                                                                %= 55.87

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 13  P Matkowski-J Staszak        11.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL       1  NS   +100       10.00

                                                2  NS        -100   1.00

                                                3  NS   +110        5.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL       4  EW   -100        0.00

                                                5  EW   -100        0.00

                                                6  EW   -170        7.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL       7  EW   -680        6.00

                                                8  EW        +420   8.00

                                                9  EW       +2000  14.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      10  NS        -620   7.00

                                               11  NS   +110       10.00

                                               12  NS        -650   2.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      13  NS        -100   6.00

                                               14  NS   +100       12.00

                                               15  NS        -420   4.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   16  EW   -200        1.00

                                               17  EW        +460  10.00

                                               18  EW        +480   5.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      19  NS   +400        9.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS   +130        8.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      22  NS   +110       12.00

                                               23  NS   +140       12.00

                                               24  NS    +50        6.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   25  NS   +150        8.00

                                               26  NS   +110        6.00

                                               27  NS   +490       10.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      28  EW        +500  13.00

                                               29  EW        +170   6.00

                                               30  EW        +170  11.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      31  EW        +130  10.00

                                               32  EW        +200  12.00

                                               33  EW        +480  13.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      34  EW        +400  14.00

                                               35  EW   -460        3.00

                                               36  EW   -100        4.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   37  EW  -1440        3.00

                                               38  EW         +50  11.00

                                               39  EW        +300  12.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      40  NS        -110   7.00

                                               41  NS         -50  11.00

                                               42  NS       -1440   2.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      43  EW        +150  13.00

                                               44  EW   -650        2.00

                                               45  EW        +150   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    336.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    336.00

                                                                %= 53.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 14  M Nowacki-R Rogala           16.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL       1  EW        +300  11.00

                                                2  EW        +100  13.00

                                                3  EW         +50  13.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL       4  NS        -660   4.00

                                                5  NS        -420   5.00

                                                6  NS   +170        7.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL       7  EW   -680        6.00

                                                8  EW        +420   8.00

                                                9  EW   -430        0.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      10  EW   -200        0.00

                                               11  EW        +100  13.00

                                               12  EW        +140   0.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL   13  NS        -200   1.00

                                               14  NS        -150   2.00

                                               15  NS        -400   9.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      16  NS         -50   8.00

                                               17  NS        -430   8.00

                                               18  NS        -990   0.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      19  EW   -400        5.00

                                               20  EW   -100        8.00

                                               21  EW   -170        1.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   22  NS        -300   8.00

                                               23  NS        -200   1.00

                                               24  NS    +50        6.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      25  NS   +130        6.00

                                               26  NS   +200       12.00

                                               27  NS   +450        3.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      28  NS   +100       13.00

                                               29  NS        -170   8.00

                                               30  NS    +50       11.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      31  EW    -50        5.00

                                               32  EW        +150  10.00

                                               33  EW    -50        2.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      34  EW    -50        1.00

                                               35  EW   -490        0.00

                                               36  EW        +120  10.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      37  EW  -1370        8.00

                                               38  EW   -140        4.00

                                               39  EW        +110   6.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   40  EW   -150        0.00

                                               41  EW         +50   3.00

                                               42  EW       +1440  12.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      43  NS        -150   1.00

                                               44  NS   +650       12.00

                                               45  NS        -150  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    274.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    274.00

                                                                %= 43.49

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 15  R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL       1  NS        -300   3.00

                                                2  NS        -100   1.00

                                                3  NS         -50   1.00

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL    4  EW        +660  10.00

                                                5  EW        +460  14.00

                                                6  EW   -170        7.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL       7  NS   +690       13.00

                                                8  NS        -590   1.00

                                                9  NS        -150   4.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      10  EW        +620   7.00

                                               11  EW   -110        4.00

                                               12  EW        +650  12.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   13  EW        +100   8.00

                                               14  EW        +400  14.00

                                               15  EW        +420  10.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL      16  NS         -50   8.00

                                               17  NS        -130  12.00

                                               18  NS        -450  12.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      19  NS   +430       14.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS   +170       13.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      22  EW        +170   4.00

                                               23  EW        +100   8.00

                                               24  EW   -140        3.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      25  NS         -50   4.00

                                               26  NS   +100        4.00

                                               27  NS   +490       10.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      28  NS        -430   4.00

                                               29  NS        -170   8.00

                                               30  NS   +100       14.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL      31  NS   +170       14.00

                                               32  NS   +200       14.00

                                               33  NS        -480   1.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      34  EW        +110   6.00

                                               35  EW   -460        3.00

                                               36  EW   -100        4.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      37  EW  -1440        3.00

                                               38  EW   -140        4.00

                                               39  EW   -630        0.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      40  EW        +120  10.00

                                               41  EW        +200  13.00

                                               42  EW       +1370   6.00

  16 T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL   43  EW        +120   7.00

                                               44  EW   -600        8.00

                                               45  EW        +150   4.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    330.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    330.00

                                                                %= 52.38

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Grand Prix Śląska 2006

Bytom 10.06.2006r.

 

WYNIKI PARY NR 16  T Czajer-I Kowalczyk         25.0 MA/SL

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 R Żwonek-J Niemiec            1.5 NZ/SL    1  NS   +100       10.00

                                                2  NS   +690       14.00

                                                3  NS   +500       14.00

   2 M Kruk-J Ples                 3.0 SL       4  NS        -650  11.00

                                                5  NS        -170  10.00

                                                6  NS   +170        7.00

   3 S Bujdo-S Bujdo               3.5 SL       7  NS   +690       13.00

                                                8  NS        -170  13.00

                                                9  NS         -50   9.00

   4 J Ujma-A Sejud                8.0 SL      10  NS        -650   1.00

                                               11  NS         -50   4.00

                                               12  NS        -420   8.00

   5 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL      13  NS   +130       12.00

                                               14  NS    +50        9.00

                                               15  NS        -430   0.00

   6 J Pudlik-M Nicieja            6.5 SL      16  NS        -730   0.00

                                               17  NS        -130  12.00

                                               18  NS        -510   4.00

   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL      19  NS   +400        9.00

                                               20  NS   +100        6.00

                                               21  NS   +100        4.00

   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL      22  NS   +200       14.00

                                               23  NS   +400       14.00

                                               24  NS   +200       14.00

   9 K Cios-J Michałek            25.0 SL      25  NS        -100   1.00

                                               26  NS   +140        9.00

                                               27  NS   +460        6.00

  10 P Lewicki-M Woźniak           1.5 NZ/SL   28  NS        -130   9.00

                                               29  NS   +100       14.00

                                               30  NS    +50       11.00

  11 J Piątek-D Burek              6.5 SL      31  NS        -130   4.00

                                               32  NS        -100   7.00

                                               33  NS    +50       12.00

  12 M Morawiec-S Makuch           2.0 SL      34  NS        -110   8.00

                                               35  NS   +420        4.00

                                               36  NS   +100       10.00

  13 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL      37  NS  +1440       11.00

                                               38  NS         -50   3.00

                                               39  NS        -300   2.00

  14 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL      40  NS   +150       14.00

                                               41  NS         -50  11.00

                                               42  NS       -1440   2.00

  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL      43  NS        -120   7.00

                                               44  NS   +600        6.00

                                               45  NS        -150  10.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    373.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    373.00

                                                                %= 59.21