III Otwarte Mistrzostwa Bytomia

Turniej par na impy

Bytom 11.06.2006r.

 

ROZDANIE NR1†††††††††††††††† ROZDANIE NR2†††††††††††††††† ROZDANIE NR3

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

12†† 1úrednia††††††††††††††† 12†† 1úrednia††††††††††††††† 12†† 1úrednia†††††††††††††

†† 5†† 8400††††† -0.5†† 0.5†††† 5†† 8†††† -200-6.3†† 6.3†††† 5†† 8500†††††† 8.8-8.8

†† 211400††††† -0.5†† 0.5†††† 211110†††††† 2.8-2.8†††† 211140††††† -0.8†† 0.8

†† 6†† 7400††††† -0.5†† 0.5†††† 6†† 7†††† -100-3.3†† 3.3†††† 6†† 7140††††† -0.8†† 0.8

10†† 3430†††††† 0.8-0.8††† 10†† 3110†††††† 2.8-2.8††† 10†† 3††††† -50-6.5†† 6.5

†† 4†† 9430†††††† 0.8-0.8†††† 4†† 9140†††††† 4.0-4.0†††† 4†† 9140††††† -0.8†† 0.8

 

ROZDANIE NR4†††† ††††††††††††ROZDANIE NR5†††††††††††††††† ROZDANIE NR6

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

12†† 2úrednia††††††††††††††† 12†† 2úrednia††††††††††††††† 12†† 2úrednia†††††††††††††

†† 6†† 9†††† -200 -14.014.0†††† 6†† 9†† 80††††† -1.3†† 1.3†††† 6†† 9†††† -150-4.0†† 4.0

†† 3†† 1690†††††† 0.8-0.8†††† 3†† 1140†††††† 1.3-1.3†††† 3†† 1500††††† 12.0 -12.0

†† 7†† 8 1430††††† 13.8 -13.8†††† 7†† 8100†††††† 0.0†† 0.0†††† 7†† 8†††† -100-2.0†† 2.0

11†† 4660††††† -0.3†† 0.3††† 11†† 4110†††††† 0.0†† 0.0††† 11†† 4†††† -150-4.0†† 4.0

†† 510650††††† -0.3†† 0.3†††† 510110†††††† 0.0†† 0.0†††† 510†††† -100-2.0†† 2.0

 

ROZDANIE NR7†††††††††††††††† ROZDANIE NR8†††††††††††††††† ROZDANIE NR9

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY†††††††† †††††††ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 611630††††† 11.3 -11.3†††† 611†††† -430-1.5†† 1.5†††† 611430†††††† 1.3-1.3

12†† 3úrednia††††††††††††††† 12†† 3úrednia††††††††††††††† 12†† 3úrednia†††††††††††††

†† 710130††††† -1.0†† 1.0†††† 710†††† -400-0.5†† 0.5†††† 710500††† †††3.5-3.5

†† 4†† 2130††††† -1.0†† 1.0†††† 4†† 2†††† -170†† 6.3-6.3†††† 4†† 2430†††††† 1.3-1.3

†† 8†† 9110††††† -2.0†† 2.0†††† 8†† 9†††† -460-2.8†† 2.8†††† 8†† 9400†††††† 0.0†† 0.0

†† 1†† 5†††† -100-7.3†† 7.3†††† 1†† 5†††† -430-1.5†† 1.5†††† 1†† 5200††††† -6.0†† 6.0

 

ROZDANIE NR 10†††††††††††††††† ROZDANIE NR 11†††††††††††††††† ROZDANIE NR 12

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 7†† 1630†††††† 9.8-9.8†††† 7†† 1††††† -50-1.0†† 1.0†††† 7†† 1†††† -980-5.3†† 5.3

12†† 4úrednia††††††††††††††† 12†† 4úrednia††††††††††††††† 12†† 4úrednia†††††††††††††

†† 811†††† -100-4.5†† 4.5†††† 811†† 50†††††† 2.3-2.3†††† 811†††† -460†† 8.5-8.5

†† 5†† 3630†††††† 9.8-9.8†††† 5†† 3100†††††† 4.3-4.3†††† 5†† 3†††† -980-5.3†† 5.3

†† 910130††††† -0.8†† 0.8†††† 910†††† -300-7.8†† 7.8†††† 910†††† -980-5.3†† 5.3

†† 2†† 6†††† -730 -14.214.2†††† 2†† 6†† 50†††††† 2.3-2.3†††† 2†† 6†††† -490†† 7.3-7.3

 

ROZDANIE NR 13†††††††††††††††† ROZDANIE NR 14†††††††††††††††† ROZDANIE NR 15

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 8†† 2†††† -100-4.0†† 4.0†††† 8†† 2†††† -100-2.5†† 2.5†††† 8†† 2630†††††† 3.8-3.8

12†† 5úrednia††††††††††††††† 12†† 5úrednia††††††††††††††† 12†† 5úrednia†††††††††††††

†† 9†† 1†††† -200-7.0†† 7.0†††† 9†† 1†††† -590 -12.312.3†††† 9†† 1630†††††† 3.8-3.8

†† 6†† 4170†††††† 3.3-3.3†††† 6†† 4 1090††††† 15.2 -15.2†††† 6†† 4670†††††† 5.0-5.0

1011†††† -100-4.0†† 4.0††† 1011†††† -100-2.5†† 2.5††† 1011300††† ††-6.3†† 6.3

†† 3†† 7620††††† 11.7 -11.7†††† 3†† 7100†††††† 2.0-2.0†††† 3†† 7300††††† -6.3†† 6.3

 

ROZDANIE NR 16†††††††††††††††† ROZDANIE NR 17†††††††††††††††† ROZDANIE NR 18

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 9†† 3100††††† -0.8†† 0.8†††† 9†† 3†† ††-100†† 1.3-1.3†††† 9†† 3†††† -500 -11.311.3

12†† 6úrednia††††††††††††††† 12†† 6úrednia††††††††††††††† 12†† 6úrednia†††††††††††††

10†† 2110††††† -0.5†† 0.5††† 10†† 2†††† -140†† 0.3-0.3††† 10†† 2†††† -130-2.5†† 2.5

†† 7†† 5140†††††† 0.8-0.8†††† 7†† 5†††† -590 -10.510.5†††† 7†† 5100†††††† 4.0-4.0

11†† 1120††††† -0.3†† 0.3††† 11†† 1140†††††† 7.8-7.8††† 11†† 1150†††††† 5.8-5.8

†† 4†† 8140†††††† 0.8-0.8†††† 4†† 8†††† -100†† 1.3-1.3†††† 4†† 8100††† †††4.0-4.0

 

ROZDANIE NR 19†††††††††††††††† ROZDANIE NR 20†††††††††††††††† ROZDANIE NR 21

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 5†† 9140†††††† 1.3-1.3†††† 5†† 9130†††††† 3.3-3.3†††† 5†† 9200††††† -4.5†† 4.5

10†† 4140†††††† 1.3-1.3††† 10†† 4130†††††† 3.3-3.3††† 10†† 4†††† -420 -13.513.5

12†† 7úrednia††††††††††††††† 12†† 7úrednia††††††††††††††† 12†† 7úrednia†††††††††††††

11†† 3110†††††† 0.0†† 0.0††† 11†† 3†††† -200-6.8†† 6.8††† 11†† 3650†††††† 6.0-6.0

†† 8†† 6140†††††† 1.3-1.3†††† 8†† 6†††† -100-3.8†† 3.8†††† 8†† 6650†††††† 6.0-6.0

†† 1†† 24 pasy†† -3.8†† 3.8†††† 1†† 2150†††††† 4.0-4.0†††† 1†† 2650†††††† 6.0-6.0

 

ROZDANIE NR 22†††††††††††††††† ROZDANIE NR 23†††††††††††††††† ROZDANIE NR 24

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 2†† 3400†††††† 3.0-3.0†††† 2†† 3†††† -100-3.8†† 3.8†††† 2†† 3††††† -50†† 0.3-0.3

†† 610300†††††† 0.0†† 0.0†††† 610†† 90†††††† 2.5-2.5†††† 610†††† -100-2.0†† 2.0

11†† 5500†††††† 6.0-6.0††† 11†† 5200†††††† 5.5-5.5††† 11†† 5††††† -50†† 0.3-0.3

12†† 8úrednia††††††††††††††† 12†† 8úrednia††††††††††††††† 12†† 8úrednia†††††††††††††

†† 1†† 4100††††† -6.0†† 6.0†††† 1†† 44 pasy†† -0.5†† 0.5†††† 1†† 4†††† -110-2.0†† 2.0

†† 9†† 7200††††† -3.0†† 3.0†††† 9†† 7†††† -100-3.8†† 3.8†††† 9†† 7†† 50†††††† 3.5-3.5

 

ROZDANIE NR 25†††††††††††††††† ROZDANIE NR 26†††††††††††††††† ROZDANIE NR 27

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

10†† 8450†††††† 0.0†† 0.0††† 10†† 8†††† -150†† 0.5-0.5††† 10†† 8†† 50†††††† 2.8-2.8

†† 3†† 4450†††††† 0.0†† 0.0†††† 3†† 4100†††††† 7.3-7.3†††† 3†† 4†† 50†††††† 2.8-2.8

†† 711450†††††† 0.0†† 0.0†††† 711††††† -90†† 2.5-2.5†††† 711††††† -90-1.8†† 1.8

†† 1†† 6480†††††† 1.3-1.3†††† 1†† 6†† ††-150†† 0.5-0.5†††† 1†† 6150†††††† 5.8-5.8

12†† 9úrednia††††††††††††††† 12†† 9úrednia††††††††††††††† 12†† 9úrednia†††††††††††††

†† 2†† 5430††††† -1.3†† 1.3†††† 2†† 5†††† -600 -10.810.8†††† 2†† 5†††† -400-9.5†† 9.5

 

ROZDANIE NR 28†††††††††††††††† ROZDANIE NR 29†††††††††††††††† ROZDANIE NR 30

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

11†† 9†††† -140-5.8†† 5.8††† 11†† 9110†††††† 2.0-2.0††† 11†† 9†††† -140-1.0†† 1.0

†† 4†† 5†† 90†††††† 1.5-1.5†††† 4†† 5200†††††† 5.3-5.3†††† 4†† 5††††† -50†† 1.8-1.8

†† 8†† 1100†††††† 1.8-1.8†††† 8†† 1†††† -100-3.8†† 3.8†††† 8†† 1100†††††† 5.8-5.8

†† 2†† 7†† 50†††††† 0.0†† 0.0†††† 2†† 7†††† -200-6.8†† 6.8†††† 2†† 7100†††††† 5.8-5.8

1210úrednia††††††††††††††† 1210úrednia††††††††††††††† 1210úrednia†††††††††††††

†† 3†† 6120†††††† 2.5-2.5†††† 3†† 6140†††††† 3.3-3.3†††† 3†† 6†††† -650 -12.312.3

 

ROZDANIE NR 31†††††††††††††††† ROZDANIE NR 32†††††††††††††††† ROZDANIE NR 33

††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY††††††††††††††† ZAPIS††† PUNKTY

NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW†††† NSEW†† NSEW††† NS†† EW

---------------------------------------------------------------------------------------

†† 4 ††7†††† -430-8.8†† 8.8†††† 4†† 7†††† -500-5.3†† 5.3†††† 4†† 7170†††††† 2.0-2.0

†† 110100†††††† 6.3-6.3†††† 110††† -1400 -16.016.0†††† 110††††† -50-5.5†† 5.5

†† 5†† 6†††† -130-1.0†† 1.0†††† 5†† 6†††† -100†† 1.5-1.5†††† 5†† 6140†††††† 0.8-0.8

†† 9†† 2†††† -130-1.0†† 1.0†††† 9†† 2500††††† 12.5 -12.5†††† 9†† 2170†††††† 2.0-2.0

†† 3†† 8†† 50†††††† 4.5-4.5†††† 3†† 8200†††††† 7.3-7.3†††† 3†† 8140†††††† 0.8-0.8

1211úrednia††††††††††††††† 1211úrednia††††††††††††††† 1211úrednia†††††††††††††