KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 1  K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL       1  EW        +130   0.00

                                                2  EW    -50      -10.00

                                                3  EW   -150        0.00 =-10.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL       4  NS   +200        4.00

                                                5  NS        -150   0.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =2.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL       7  EW        +100   5.00

                                                8  EW   -800      -13.00

                                                9  EW   -300       -7.00 =-15.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      10  EW   -630        0.00

                                               11  EW        +650  12.00

                                               12  EW   -150      -10.00 =2.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      13  NS        -100   1.00

                                               14  NS        -480   0.00

                                               15  NS   +120        0.00 =1.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      16  EW   -170       -3.00

                                               17  EW   -430       -3.00

                                               18  EW   -140       -7.00 =-13.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      19  EW   -100       -3.00

                                               20  EW        +620   0.00

                                               21  EW   -630      -13.00 =-16.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      22  NS        -170   7.00

                                               23  NS        -100  -7.00

                                               24  NS    +90        3.00 =3.00

  16                                           25  NS     średnia   0.00

                                               26  NS     średnia   0.00

                                               27  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      28  NS        -100  -6.00

                                               29  NS     średnia   0.00

                                               30  NS    +50       -1.00 =-7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -53.00

                                                           +/-      0.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -52.40

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 2  J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL       1  NS        -150   0.00

                                                2  NS        -420   1.00

                                                3  NS         -50  -5.00 =-4.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL       4  EW        +100   4.00

                                                5  EW        +150   0.00

                                                6  EW         +50   2.00 =6.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ       7  NS        -300  -9.00

                                                8  NS   +110        2.00

                                                9  NS        -300  -8.00 =-15.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      10  EW   -650        0.00

                                               11  EW        +650  12.00

                                               12  EW        +400   2.00 =13.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      13  EW        +100  -1.00

                                               14  EW        +450  -1.00

                                               15  EW   -150       -1.00 =-3.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      16  NS   +170        3.00

                                               17  NS   +430        3.00

                                               18  NS   +140        7.00 =13.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      19  EW        +110   3.00

                                               20  EW        +750   4.00

                                               21  EW        +300   2.00 =9.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      22  EW        +750   7.00

                                               23  EW        +100   7.00

                                               24  EW   -150       -5.00 =9.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      25  NS         -50  -1.00

                                               26  NS   +200        1.00

                                               27  NS        -400  -8.00 =-8.00

  16                                           28  NS     średnia   0.00

                                               29  NS     średnia   0.00

                                               30  NS     średnia   0.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     20.00

                                                           +/-      2.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM     22.60

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 3  A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  16                                            1  NS     średnia   0.00

                                                2  NS     średnia   0.00

                                                3  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL       4  NS        -100  -4.00

                                                5  NS        -460  -7.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =-13.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL       7  EW   -170       -3.00

                                                8  EW   -150       -3.00

                                                9  EW   -550      -11.00 =-17.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      10  NS   +630        0.00

                                               11  NS        -650 -12.00

                                               12  NS   +150       10.00 =-2.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      13  EW        +500   9.00

                                               14  EW        +480   0.00

                                               15  EW    -90        1.00 =10.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      16  EW        +100   4.00

                                               17  EW   -750      -10.00

                                               18  EW        +300   4.00 =-2.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      19  NS        -110  -3.00

                                               20  NS        -750  -4.00

                                               21  NS        -300  -2.00 =-9.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      22  EW        +620   4.00

                                               23  EW   -750      -11.00

                                               24  EW   -150       -5.00 =-12.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      25  EW        +100   2.00

                                               26  EW   -500       -8.00

                                               27  EW        +150   3.00 =-3.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      28  NS   +680       11.00

                                               29  NS        -990  -9.00

                                               30  NS   +100        1.00 =3.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -45.00

                                                           +/-      2.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -42.40

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 4  D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL       1  NS        -200  -2.00

                                                2  NS        -450   0.00

                                                3  NS   +150        0.00 =-2.00

  16                                            4  NS     średnia   0.00

                                                5  NS     średnia   0.00

                                                6  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL       7  NS   +600       11.00

                                                8  NS         -50  -3.00

                                                9  NS        -100  -4.00 =4.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      10  EW   -650        0.00

                                               11  EW        +450  10.00

                                               12  EW        +460   4.00 =13.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      13  NS        -100   1.00

                                               14  NS        -450   1.00

                                               15  NS   +150        1.00 =3.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      16  EW   -130       -2.00

                                               17  EW   -130        5.00

                                               18  EW        +200   1.00 =4.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      19  EW         +50   1.00

                                               20  EW        +620   0.00

                                               21  EW        +300   2.00 =3.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      22  NS        -620  -4.00

                                               23  NS   +750       11.00

                                               24  NS   +150        5.00 =12.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      25  EW         +50   1.00

                                               26  EW   -100        2.00

                                               27  EW        +120   2.00 =5.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      28  EW        +200   8.00

                                               29  EW        +170 -10.00

                                               30  EW   -100       -1.00 =-3.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     39.00

                                                           +/-      4.33

                                                                   ------

                                                         RAZEM     43.33

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 5  P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL       1  EW        +100  -1.00

                                                2  EW        +450   0.00

                                                3  EW   -110        1.00 =0.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL       4  NS   +100        2.00

                                                5  NS        -150   0.00

                                                6  NS   +170        4.00 =6.00

  16                                            7  NS     średnia   0.00

                                                8  NS     średnia   0.00

                                                9  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      10  NS   +620       -1.00

                                               11  NS   +150        3.00

                                               12  NS        -130   5.00 =7.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      13  EW        +200   2.00

                                               14  EW        +200  -7.00

                                               15  EW        +100   6.00 =1.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      16  NS        -100  -4.00

                                               17  NS   +750       10.00

                                               18  NS        -300  -4.00 =2.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      19  EW        +100   2.00

                                               20  EW        +620   0.00

                                               21  EW        +200  -1.00 =1.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      22  EW        +200  -7.00

                                               23  EW   -600       -9.00

                                               24  EW         +50   1.00 =-15.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      25  NS         -50  -1.00

                                               26  NS   +100       -2.00

                                               27  NS        -120  -2.00 =-5.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      28  EW        +100   6.00

                                               29  EW        +790   5.00

                                               30  EW        +990  14.00 =13.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     10.00

                                                           +/-      2.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM     12.60

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 6  E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL       1  EW        +120  -1.00

                                                2  EW        +450   0.00

                                                3  EW        +100   6.00 =5.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL       4  EW        +100   4.00

                                                5  EW        +180   1.00

                                                6  EW         +50   2.00 =7.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL       7  NS        -100  -5.00

                                                8  NS         -50  -3.00

                                                9  NS        -100  -4.00 =-12.00

  16                                           10  NS     średnia   0.00

                                               11  NS     średnia   0.00

                                               12  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      13  NS   +100        6.00

                                               14  NS        -480   0.00

                                               15  NS   +120        0.00 =6.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      16  EW   -110       -2.00

                                               17  EW        +100   9.00

                                               18  EW        +100  -2.00 =5.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      19  NS         -50  -1.00

                                               20  NS        -620   0.00

                                               21  NS        -300  -2.00 =-3.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      22  EW        +620   4.00

                                               23  EW   -110        3.00

                                               24  EW         +90   2.00 =9.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      25  EW        +150   3.00

                                               26  EW        +100   7.00

                                               27  EW   -100       -4.00 =6.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      28  NS        -100  -6.00

                                               29  NS        -790  -5.00

                                               30  NS        -990 -14.00 =-25.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -2.00

                                                           +/-      2.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM      0.60

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 7  J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL       1  NS        -120   1.00

                                                2  NS        -450   0.00

                                                3  NS        -100  -6.00 =-5.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       4  EW   -110       -2.00

                                                5  EW        +430   7.00

                                                6  EW   -420       -9.00 =-4.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL       7  EW   -140       -2.00

                                                8  EW         +50   3.00

                                                9  EW        +300   8.00 =9.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      10  NS   +650        0.00

                                               11  NS   +450        9.00

                                               12  NS       -1100 -13.00 =-4.00

  16                                           13  NS     średnia   0.00

                                               14  NS     średnia   0.00

                                               15  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      16  NS   +400        8.00

                                               17  NS   +400        3.00

                                               18  NS        -200  -1.00 =10.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      19  EW   -430      -10.00

                                               20  EW        +600  -1.00

                                               21  EW        +100  -4.00 =-15.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      22  NS        -200   7.00

                                               23  NS   +600        9.00

                                               24  NS         -50  -1.00 =13.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      25  EW   -100       -4.00

                                               26  EW        +140   7.00

                                               27  EW    -50       -3.00 =0.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      28  EW   -680      -11.00

                                               29  EW        +620   0.00

                                               30  EW   -100       -1.00 =-12.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -8.00

                                                           +/-      2.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -5.40

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 8  H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ       1  EW        +150   0.00

                                                2  EW        +450   0.00

                                                3  EW   -150        0.00 =0.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL       4  NS   +110        2.00

                                                5  NS        -430  -7.00

                                                6  NS   +420        9.00 =4.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL       7  EW   -600      -11.00

                                                8  EW   -100       -2.00

                                                9  EW   -800      -13.00 =-26.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      10  EW        +100  12.00

                                               11  EW   -420       -9.00

                                               12  EW   -100       -9.00 =-6.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      13  NS        -100   1.00

                                               14  NS        -480   0.00

                                               15  NS     średnia   0.00 =1.00

  16                                           16  NS     średnia   0.00

                                               17  NS     średnia   0.00

                                               18  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      19  NS        -110  -3.00

                                               20  NS        -150  10.00

                                               21  NS       -1100 -13.00 =-6.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      22  EW        +620   4.00

                                               23  EW        +100   7.00

                                               24  EW        +110   3.00 =13.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      25  NS        -150  -3.00

                                               26  NS        -100  -7.00

                                               27  NS   +100        4.00 =-6.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL      28  EW   -680      -11.00

                                               29  EW   -200      -13.00

                                               30  EW    -50        1.00 =-23.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -49.00

                                                           +/-      0.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -48.40

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 9  J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL       1  EW        +200   2.00

                                                2  EW        +420  -1.00

                                                3  EW   -150        0.00 =1.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL       4  EW   -200       -4.00

                                                5  EW        +150   0.00

                                                6  EW         +50   2.00 =-2.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       7  NS   +600       11.00

                                                8  NS   +100        2.00

                                                9  NS   +800       13.00 =13.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      10  EW   -650        0.00

                                               11  EW   -550      -11.00

                                               12  EW        +430   3.00 =-8.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      13  EW        +500   9.00

                                               14  EW        +480   0.00

                                               15  EW   -600      -10.00 =-1.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      16  NS        -100  -4.00

                                               17  NS   +400        3.00

                                               18  NS        -200  -1.00 =-2.00

  16                                           19  NS     średnia   0.00

                                               20  NS     średnia   0.00

                                               21  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      22  NS        -140   8.00

                                               23  NS   +630       10.00

                                               24  NS        -110  -3.00 =13.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      25  EW   -100       -4.00

                                               26  EW   -200       -1.00

                                               27  EW    -50       -3.00 =-8.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      28  NS   +680       11.00

                                               29  NS        -620   0.00

                                               30  NS   +100        1.00 =12.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     18.00

                                                           +/-      2.60

                                                                   ------

                                                         RAZEM     20.60

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 10  S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL       1  NS        -150   0.00

                                                2  NS        -450   0.00

                                                3  NS   +150        0.00 =0.00

  15 R HARDYK-J REICH              5.0 SL       4  EW   -110       -2.00

                                                5  EW   -140       -7.00

                                                6  EW   -170       -4.00 =-13.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ       7  EW        +300   9.00

                                                8  EW   -110       -2.00

                                                9  EW        +300   8.00 =13.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      10  NS   +650        0.00

                                               11  NS   +550       11.00

                                               12  NS        -430  -3.00 =8.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      13  EW        +100  -1.00

                                               14  EW        +480   0.00

                                               15  EW   -120        0.00 =-1.00

  12 Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL      16  EW         +50   3.00

                                               17  EW         +50   8.00

                                               18  EW   -110       -7.00 =4.00

  11 P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL      19  NS   +110        4.00

                                               20  NS        -620   0.00

                                               21  NS        -200   1.00 =5.00

  16                                           22  NS     średnia   0.00

                                               23  NS     średnia   0.00

                                               24  NS     średnia   0.00 =0.00

  13 J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL      25  NS   4 pasy      1.00

                                               26  NS   +300        4.00

                                               27  NS         -50   0.00 =5.00

  14 J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL      28  EW        +100   6.00

                                               29  EW        +620   0.00

                                               30  EW    -50        1.00 =7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     28.00

                                                           +/-      3.11

                                                                   ------

                                                         RAZEM     31.11

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 11  P JAGUŚ-A BREWCZYŃSKI         5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       1  EW        +200   2.00

                                                2  EW        +450   0.00

                                                3  EW   -150        0.00 =2.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       4  EW   -100       -2.00

                                                5  EW        +150   0.00

                                                6  EW   -170       -4.00 =-6.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL       7  EW        +100   5.00

                                                8  EW         +50   3.00

                                                9  EW        +100   4.00 =12.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      10  EW   -650        0.00

                                               11  EW   -450       -9.00

                                               12  EW       +1100  13.00 =4.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      13  EW        +100  -1.00

                                               14  EW        +480   0.00

                                               15  EW     średnia   0.00 =-1.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      16  EW        +100   4.00

                                               17  EW   -400       -3.00

                                               18  EW        +200   1.00 =2.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      19  EW   -110       -4.00

                                               20  EW        +620   0.00

                                               21  EW        +200  -1.00 =-5.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      22  EW        +170  -7.00

                                               23  EW        +100   7.00

                                               24  EW    -90       -3.00 =-3.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      25  EW         +50   1.00

                                               26  EW   -200       -1.00

                                               27  EW        +400   8.00 =8.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      28  EW   -680      -11.00

                                               29  EW        +990   9.00

                                               30  EW   -100       -1.00 =-3.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     10.00

                                                           +/-     -2.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      8.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 12  Z URBAŃCZYK-J SYNOWIEC        6.5 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       1  NS        -100   1.00

                                                2  NS        -450   0.00

                                                3  NS   +110       -1.00 =0.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL       4  NS        -100  -4.00

                                                5  NS        -180  -1.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =-7.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL       7  NS   +140        2.00

                                                8  NS         -50  -3.00

                                                9  NS        -300  -8.00 =-9.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      10  NS        -100 -12.00

                                               11  NS   +420        9.00

                                               12  NS   +100        9.00 =6.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      13  NS        -500  -9.00

                                               14  NS        -480   0.00

                                               15  NS   +600       10.00 =1.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      16  NS         -50  -3.00

                                               17  NS         -50  -8.00

                                               18  NS   +110        7.00 =-4.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      19  NS   +100        3.00

                                               20  NS        -620   0.00

                                               21  NS   +630       13.00 =13.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      22  NS        -750  -7.00

                                               23  NS        -100  -7.00

                                               24  NS   +150        5.00 =-9.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      25  NS        -100  -2.00

                                               26  NS   +500        8.00

                                               27  NS        -150  -3.00 =3.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      28  NS        -200  -8.00

                                               29  NS        -170  10.00

                                               30  NS   +100        1.00 =3.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -3.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -3.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 13  J KORASADOWICZ-Z CYSEWSKI     3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ       1  EW        +150   0.00

                                                2  EW        +420  -1.00

                                                3  EW         +50   5.00 =4.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL       4  EW        +100   4.00

                                                5  EW        +460   7.00

                                                6  EW         +50   2.00 =13.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       7  EW   -600      -11.00

                                                8  EW         +50   3.00

                                                9  EW        +100   4.00 =-4.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      10  EW   -620        1.00

                                               11  EW   -150       -3.00

                                               12  EW        +130  -5.00 =-7.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      13  EW   -100       -6.00

                                               14  EW        +480   0.00

                                               15  EW   -120        0.00 =-6.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      16  EW   -400       -8.00

                                               17  EW   -400       -3.00

                                               18  EW        +200   1.00 =-10.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      19  EW        +110   3.00

                                               20  EW        +150 -10.00

                                               21  EW       +1100  13.00 =6.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      22  EW        +140  -8.00

                                               23  EW   -630      -10.00

                                               24  EW        +110   3.00 =-15.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      25  EW   4 pasy     -1.00

                                               26  EW   -300       -4.00

                                               27  EW         +50   0.00 =-5.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      28  EW        +100   6.00

                                               29  EW     średnia   0.00

                                               30  EW    -50        1.00 =7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK    -17.00

                                                           +/-     -2.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM    -19.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 14  J KUBIK-A FIGIEL              3.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL       1  NS        -130   0.00

                                                2  NS    +50       10.00

                                                3  NS   +150        0.00 =10.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ       4  NS        -100  -4.00

                                                5  NS        -150   0.00

                                                6  NS         -50  -2.00 =-6.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL       7  NS   +170        3.00

                                                8  NS   +150        3.00

                                                9  NS   +550       11.00 =13.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      10  NS   +650        0.00

                                               11  NS        -450 -10.00

                                               12  NS        -460  -4.00 =-14.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      13  NS        -200  -2.00

                                               14  NS        -200   7.00

                                               15  NS        -100  -6.00 =-1.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      16  NS   +110        2.00

                                               17  NS        -100  -9.00

                                               18  NS        -100   2.00 =-5.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      19  NS   +430       10.00

                                               20  NS        -600   1.00

                                               21  NS        -100   4.00 =13.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      22  NS        -620  -4.00

                                               23  NS        -100  -7.00

                                               24  NS        -110  -3.00 =-14.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      25  NS   +100        4.00

                                               26  NS   +200        1.00

                                               27  NS    +50        3.00 =8.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      28  NS        -100  -6.00

                                               29  NS        -620   0.00

                                               30  NS    +50       -1.00 =-7.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK     -3.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM     -3.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 15  R HARDYK-J REICH              5.0 SL  

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL       1  NS        -200  -2.00

                                                2  NS        -420   1.00

                                                3  NS   +150        0.00 =-1.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ       4  NS   +110        2.00

                                                5  NS   +140        7.00

                                                6  NS   +170        4.00 =13.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL       7  NS        -100  -5.00

                                                8  NS   +800       13.00

                                                9  NS   +300        7.00 =13.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      10  NS   +650        0.00

                                               11  NS        -650 -12.00

                                               12  NS        -400  -2.00 =-14.00

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL      13  NS        -500  -9.00

                                               14  NS        -480   0.00

                                               15  NS    +90       -1.00 =-10.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL      16  NS   +130        2.00

                                               17  NS   +130       -5.00

                                               18  NS        -200  -1.00 =-4.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL      19  NS        -100  -2.00

                                               20  NS        -620   0.00

                                               21  NS        -200   1.00 =-1.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      22  NS        -620  -4.00

                                               23  NS   +110       -3.00

                                               24  NS         -90  -2.00 =-9.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      25  NS   +100        4.00

                                               26  NS        -140  -7.00

                                               27  NS    +50        3.00 =0.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      28  NS   +680       11.00

                                               29  NS   +200       13.00

                                               30  NS    +50       -1.00 =13.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      0.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      0.00

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

WIOSNA 17 IMPY

 

WYNIKI PARY NR 16                                        

 

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY

-------------------------------------------------------__ns___ew__-------

   3 A WITUSZYŃSKI-J WITUSZYŃSKI   3.0 SL       1  EW     średnia   0.00

                                                2  EW     średnia   0.00

                                                3  EW     średnia   0.00 =0.00

   4 D WARZECHA-M KOLCZOK          6.5 SL       4  EW     średnia   0.00

                                                5  EW     średnia   0.00

                                                6  EW     średnia   0.00 =0.00

   5 P SAWINIAK-H LEŚNIAK          1.5 SL       7  EW     średnia   0.00

                                                8  EW     średnia   0.00

                                                9  EW     średnia   0.00 =0.00

   6 E WARECKI-I SAPOTA            4.0 SL      10  EW     średnia   0.00

                                               11  EW     średnia   0.00

                                               12  EW     średnia   0.00 =0.00

   7 J MARCINKOWSKI-J JĘDRZEJEC    2.5 SL      13  EW     średnia   0.00

                                               14  EW     średnia   0.00

                                               15  EW     średnia   0.00 =0.00

   8 H WRóBEL-R SAMOJEDNY          3.0 SL      16  EW     średnia   0.00

                                               17  EW     średnia   0.00

                                               18  EW     średnia   0.00 =0.00

   9 J NIEMIEC-K KALITA            4.0 SL      19  EW     średnia   0.00

                                               20  EW     średnia   0.00

                                               21  EW     średnia   0.00 =0.00

  10 S CZERWIK-B JAGUŚ                 NZ      22  EW     średnia   0.00

                                               23  EW     średnia   0.00

                                               24  EW     średnia   0.00 =0.00

   1 K URBAŃCZYK-W URBAŃCZYK           SL      25  EW     średnia   0.00

                                               26  EW     średnia   0.00

                                               27  EW     średnia   0.00 =0.00

   2 J GŁOGOWSKI-K WONCHAŁA            NZ      28  EW     średnia   0.00

                                               29  EW     średnia   0.00

                                               30  EW     średnia   0.00 =0.00

                                                                   ------

                                                         WYNIK      0.00

                                                           +/-      0.00

                                                                   ------

                                                         RAZEM      0.00